Ανοίγει σε λίγες μέρες το μητρώο για διαχειριστές Airbnb - Ελπίδες για φορολόγηση μισθώσεων

4/7/2018
Κλειδί για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού (Airbnb) είναι η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία για τα ακίνητα που εκμισθώνουν. Αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να είναι έτοιμη τις επόμενες μέρες, οπότε και να δοθεί η δυνατότητα στους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να δουν ποιοι είναι σύννομοι και ποιοι όχι, κάτι που έχει ζητήσει με έμφαση ο επικεφαλής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
Πιο συγκεκριμένα όσοι ασχολούνται με την βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων θα πρέπει να ενταχθούν στο μητρώο και να δηλώνουν τις συμβάσεις που έχουν συνάψει από την 1η Ιανουαρίου 2018, διαφορετικά, απειλούνται με πρόστιμα έως 5.000 ευρώ.
Από κει και πέρα η ΑΑΔΕ μπορεί να διασταυρώνει στοιχεία από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενοικίασης, από τράπεζες για ενδεχόμενες κινήσεις εμβασμάτων και το μητρώο ώστε να δει ποιοι δηλώνουν τις μισθώσεις και ποιοι όχι. Βέβαια όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς και πάλι ο στόχος του ελέγχου της οικονομίας διαμοιρασμού είναι δύσκολος, καθώς τα ακίνητα που διατίθενται είναι άπειρα. Ενδεικτικά είναι τα νούμερα, πάντα σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων. Έτσι μόνο στη Νάξο διατίθενται 400 ακίνητα, 8500 στην Αττική κτλ. Για να ελεγχθούν όλα αυτά απαιτείται ένας μεγάλος αριθμός ελεγκτών ώστε να κάνει τις διασταυρώσεις ειδικά με τις τράπεζες και να καλέσει τους ιδιοκτήτες να δικαιολογήσουν πιθανές κινήσεις.
Γιαυτό και παράγοντες του τουρισμού τονίζουν ότι εάν δε δώσει τα στοιχεία των ιδιοκτητών η κάθε πλατφόρμα οικονομίας διαμοιρασμού δεν μπορεί να υπάρξει επαρκής έλεγχος. Πάντως από την ΑΑΔΑ εν όψει και του ανοίγματος του μητρώου επισημαίνουν τις υποχρεώσεις των διαχειριστών των ακινήτων προς μίσθωση.
Οδικός χάρτης για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
1. Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Η Διαδικασία Εγγραφής και Οριστικοποίησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από κάθε «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet. Ο «Διαχειριστής», στην περίπτωση που είναι και ιδιοκτήτης, προκειμένου να λάβει αριθμό εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», απαιτείται να έχει επιβεβαιωθεί ο Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφει με τα στοιχεία που τηρούνται στα υποσυστήματα (Ο.Π.Σ. Περιουσιολόγιο) της ΔΗΛΕΔ και να αντιστοιχεί σε εμπράγματα δικαιώματα πλην της ψιλής κυριότητας, ενώ στην περίπτωση που είναι υπεκμισθωτής θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί και ο αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που έχει συνάψει με τουλάχιστον έναν ιδιοκτήτη του ακινήτου που προτίθεται να εγγράψει.
2. Υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά βραχυχρόνια μίσθωση είναι τουλάχιστον:
- ο αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»,
- το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης,
- η επωνυμία έκαστης ψηφιακής πλατφόρμας,
- τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη λήξη της μίσθωσης και
- ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.
3. Ως «Ακίνητο» ορίζεται:
- Το διαμέρισμα,
- Η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,
- Οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,
- Τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Τα «Ακίνητα» που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση δύναται να είναι ενιαίοι χώροι, ή να μισθώνονται τμηματικά.
4. Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος, ανά δικαιούχο εισοδήματος.
5. Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο Διαχειριστής, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του Ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
6. Ως Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση).
7. Σε περίπτωση, που ο Διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς. Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο «Διαχειριστής».

Πηγή: Reporter.gr