Διαμερίσματα

Airbnb: Συνεργασία με το δήμο Παρισιού για τη φορολόγηση των κατοικιών προς ενοικίαση

Η κατακραυγή διεθνώς που δέχεται η οικονομία διαμοιρασμού οδήγησε την Airbnb σε αναδίπλωση σε σχέση με πιθανούς κανόνες που πρέπει να επιβληθούν τόσο από άποψη ασφάλειας όσο κι από άποψη φορλολόγησης.

Περισσότερα..