Το «Meli Palace» εξαγόρασε η Grivalia Hospitality

9/5/2018
Την εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας «Meli Palace» στην Κρήτη ολοκλήρωσε την Τρίτη η Grivalia Hospitality S.A., όπως ανακοίνωσε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ.
Ειδικότερα, η Grivalia Hospitality εξαγόρασε μέσω μίας κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας, τις μετοχές της εταιρείας «Ελληνικό Παλάτι» Α.Ε., η οποία κατέχει το 100% του ακινήτου στο οποίο έχει ανεγερθεί το ξενοδοχείο.
Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται σε παραθαλάσσια τοποθεσία στα Μάλια Κρήτης, έχει 158 δωμάτια σε οικόπεδο 104 περίπου στρεμμάτων και είναι εκμισθωμένο.
Για την απόκτηση των μετοχών ελευθέρων υποχρεώσεων και εξαιρουμένων λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του συμφωνητικού τίμημα 9.000.000 ευρώ.
Επίσης, έχει συμφωνηθεί επιπρόσθετο τίμημα 2.000.000 ευρώ καταβλητέο σε δόσεις μέχρι και το 2022, καθώς και τίμημα 2.000.000 ευρώ υποκείμενο στην εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο σε λειτουργία που εντάσσεται στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality, στην οποία η Grivalia Properties διατηρεί 25% συμμετοχή.