Με μηνιαίες δηλώσεις η καταβολή του φόρου διαμονής

18/1/2018
Με το πρώτο άρθρο τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή στο Ν/Σ με τίτλο "Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσω κι άλλες διατάξεις" επιχειρείται να αποσαφηνιστεί το πώς θα εισπράττεται ο φόρος διαμονής που επιβάλλεται σε ξενοδοχεία και καταλύματα. Όπως αναφέρεται θα εισπράττεται από τον πελάτη του ξενοδοχείου πριν την αναχώρησή του, θα εκδίδεται σχετικό παραστατικό και θα αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις το τέλος του επόμενου μήνα.

Η τροπολογία

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10551493.pdf