Νέο τοπίο στην ξενοδοχειακή αγορά με τη συγχώνευση Eurobank – Grivalia

26/11/2018
Νέα δεδομένα δημιουργούνται στην ξενοδοχειακή αγορά με τη συγχώνευση Eurobank – Grivalia. Πλέον δημιουργείται ένας κολοσσός με πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχειακών ακινήτων, ορισμένα εκ των οποίων εμβληματικών (Amanzoe, «Meli Palace, Αστέρια Γλυφάδας, Όλυμπος Νάουσα στη Θεσσαλονίκη και, που ανήκουν στη Grivalia) αλλά και ήδη παραχωρημένων με μακρές μισθώσεις (King George κτλ).

Παράλληλα με τη δημιουργίας της εταιρίες ειδικού σκοπού για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, απότοκο της συγχώνευσης, αναμένεται να υπάρξει μια δυναμική (εκποιήσεις, νέα εταιρικά σχήματα κτλ) διαχείριση των κόκκινων δανείων η των NPEs, που έχει σήμερα η Eurobank. Έτσι προς πώληση αναμένεται να βγουν αρκετά ακίνητα ενώ πλέον το κοινό σχήμα θα βρεθεί να ελέγχει πολλά ξενοδοχεία και συμμετοχές που η Grivalia Hospitality, ο τουριστικός βραχίονας της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, διαθέτει. Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Grivalia Hospitality ανέρχεται σε 180 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων το 50% ανήκει στην M&G Investments, ένα επιπλέον 25% ανήκει στον ασφαλιστικό όμιλο της Eurolife, ενώ η Grivalia Properties διαθέτει το υπόλοιπο 25%.

Συνολικά η Grivalia διαθέτει 110 ακίνητα στην Ελλάδα, 3 στη Ρουμανία και 2 στη Σερβία.
Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση κατόπιν της ενοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Grivalia και των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, των επενδύσεων σε ακίνητα και των ανακτηθέντων ακινήτων («REOs») της Eurobank, ο Νέος Όμιλος θα έχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας περίπου € 2,2 δισ., pro-forma στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο Νέος Όμιλος θα συνάψει δεκαετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA) για τη διαχείριση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του με τη νέα εταιρεία («Grivalia Management Company») η οποία θα συσταθεί πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης από βασικά μέλη της διοικητικής ομάδας της Grivalia και θα απασχολήσει το προσωπικό της Grivalia. Ο κ. Χρυσικός θα είναι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και ένας από τους βασικούς ιδρυτικούς εταίρους της Grivalia Management Company με ποσοστό συμμετοχής 70%.

Το SLA θα προταθεί για έγκριση στις ΓΣ της Eurobank και της Grivalia, ως συναλλαγή συνδεδεμένων μερών, μαζί με τους όρους της Συγχώνευσης, και θα τεθεί σε ισχύ με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, οι αμοιβές της Grivalia Management Company θα κυμαίνονται στα επίπεδα της αγοράς επί τη βάσει κριτηρίων κόστους και απόδοσης. Με βάση τα τρέχοντα ακίνητα του Νέου Ομίλου, το καθαρό πρόσθετο κόστος που αναμένεται να βαρύνει τον ενοποιημένο Νέο Όμιλο θα είναι περίπου € 3,5 εκ. (προ ΦΠΑ) ετησίως. Oι αμοιβές που θα καταβάλλει ο Νέος Όμιλος στην Grivalia Management Company θα υπόκεινται σε ένα ανώτατο όριο € 12 εκ. (προ ΦΠΑ) ετησίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Eurobank – Grivalia συνολικά ο Νέος Όμιλος θα είναι σε θέση:

α. να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές του για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
β. να διερευνήσει ευκαιρίες συγκέντρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – η Eurobank έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση με την ανακοινωθείσα συμφωνία εξαγοράς της βουλγαρικής θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα καταστήσει την Eurobank Bulgaria την 3η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας,
γ. να επιδείξει εξαιρετικές αποδόσεις στην εξειδικευμένη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και να επιταχύνει την απελευθέρωση λανθάνουσας αξίας, και
δ. να επιδιώξει επαύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και να προχωρήσει στην περαιτέρω απλούστευση και ψηφιοποίηση των λειτουργιών της τράπεζας.

Οι δηλώσεις

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank δήλωσε: «Η προτεινόμενη συγχώνευση με την Grivalia αποτελεί ορόσημο για την Eurobank. Θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επιτύχει τον υψηλότερο δείκτη συνολικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και να επιταχύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, μέσω μιας μεγάλης κλίμακας τιτλοποίησης ύψους περίπου €7 δις και άλλων πρωτοβουλιών. Έχοντας αντιμετωπίσει σε μείζονα βαθμό το ζήτημα του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ), θα μπορέσουμε να εστιάσουμε πλήρως τις προσπάθειές μας στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, την επιστροφή στην ανάπτυξη και στην υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να στοχεύσουμε ένα δείκτη NPE περί το 15% στο τέλος του 2019, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το σχέδιο που έχουμε συμφωνήσει με τον SSM, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω μείωση σε μονοψήφιο δείκτη το 2021. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα θα επιστρέψει σε διατηρήσιμη κερδοφορία, με στόχο ένα δείκτη απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω του 10% το 2020.

Με τη συγχώνευση, πέραν της προφανούς ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής της βάσης, η Eurobank θα μπορέσει να αξιοποιήσει την κορυφαία τεχνογνωσία της Grivalia στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας, και ιδίως των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων (REOs), τομέας νευραλγικός για την επιτυχή διαχείριση των προβληματικών δανείων».

Ο κ. Γιώργος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος της Grivalia, δήλωσε:

«Η προτεινόμενη συναλλαγή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη Grivalia και τους μετόχους της. Οι μέτοχοι της Grivalia θα αποκτήσουν σημαντική μετοχική θέση στον Νέο Όμιλο, ο οποίος θα καταστεί ηγέτης στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, βάσει κερδοφορίας, δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ποιότητας χαρτοφυλακίου, με ισχυρά έσοδα προ προβλέψεων και δυνατότητες δημιουργίας κεφαλαίου.

Ο Νέος Όμιλος θα επωφεληθεί από μια μοναδική ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των αποτιμήσεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μεσοπρόθεσμα. Παράλληλα, η συναλλαγή θα ενισχύσει την επιχειρηματική θέση της Grivalia, προσδίδοντας άμεση πρόσβαση σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αποφεύγοντας τις διαρθρωτικές ανεπάρκειες που προέκυψαν από τις πρόσφατες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς. Επιπλέον, οι μέτοχοι της Grivalia θα επωφεληθούν από σημαντική βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών τους.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από τις προοπτικές που δημιουργούνται για τον Νέο Όμιλο και τους μετόχους μας. Ταυτόχρονα, εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε υπεραξία για τους μετόχους μας».

Οι κινήσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη σύσταση εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle) και συγχώνευση με την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Grivalia , θυγατρικής της Εurobank μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η οποία πωλήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης η Eurobank προχωρά στη διαδικασία διαχείρισης των κόκκινων δανείων ώστε να πετύχει πολύ νωρίτερα τον στόχο που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές. Παράλληλα στέλνει μήνυμα στην επενδυτική κοινότητα ότι είναι ισχυρή και παρούσα στις εξελίξεις.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν χτες σε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικό συμβούλιο. Ειδικά η κίνηση συγχώνευσης με τη Grivalia, που έχει τη στήριξη του Ομίλου Fairfax του Ινδοκαναδού Πρεμ Γούατσα ο οποίος κατέχει το 16,88% της Eurobank και το 51,43% της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ενισχύει άμεσα την κεφαλαιακή αξία της τράπεζας κατά περίπου 1 δις. ευρώ.

Η τράπεζα θα ενημερώσει σήμερα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, εν συνεχεία, αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις και ενώ έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές (ΤτΕ, SSM).

Εδώ και ένα πεντάμηνο περίπου, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της τράπεζας εξέταζε το όλο σχέδιο, που μάλιστα είχε τεθεί υπόψιν και του Υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Μάλιστα την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος της Εurobank Νίκος Καραμούζης και ο διευθύνων σύμβουλος της Φωκίων Καραβίας είχαν συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Χωρίς αναμονή

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Eurobank κινήθηκε τάχιστα και δεν περίμενε την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ΤΧΣ και της ΤτΕ για τη διαχείρισης των κόκκινων δανείων καθώς ακόμη απαιτείται χρόνος για την ωρίμανσή τους.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες η κίνηση για δημιουργία «οχήματος» ειδικούς σκοπού από την Εurobank δεν σημαίνει ότι αποκλείει τη μελλοντική της «συμμετοχή» και σε ένα ακόμα σχέδιο, όπως για παράδειγμα σε μια εταιρεία Asset Protection Scheme (πρόταση ΤΧΣ που βασίζεται στο σχέδιο της ΤτΕ).

Το όλο σχέδιο πάντως της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία Εταιρείας Ειδικού Σκοπού που θα κληθεί να διαχειριστεί μεγάλο μέρος των πλέον προβληματικών δανείων με παράλληλη μεταβίβαση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης τίθεται στο μικροσκόπιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου ήδη εκφράζονται γκρίνιες για τις σχετικές «διαρροές». Έτσι, τεχνικό κλιμάκιο, πάντως, της ΤτΕ μεταβαίνει στη Φρανκφούρτη σήμερα για να παρουσιάσει το σχέδιο της.

Γιώργος Αλεξάκης