Οικονομία της Φιλοξενίας: Η επόμενη μέρα του τουρισμού

30/4/2018
Ρόλο-κλειδί για την οικονομία έχει φυσικά ο τουρισμός. Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος εξηγεί ότι «η Ελλάδα βασίζεται στην οικονομία υπηρεσιών. Αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης που οφείλει να υπηρετήσει, προσανατολίζοντας προς αυτή την κατεύθυνση τις δυνάμεις της, κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και πολιτιστικές». Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Αldemar Resorts καταγράφει «επτά προκλήσεις, οι οποίες και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης για αυτή τη γενιά αλλά και για τις επόμενες».

Σήµερα η οικονοµία µας βασίζεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών" αναφέρει και προσθέτει: "Στην κορυφή βρίσκεται ο τουρισµός, γι’ αυτό και στο εξής θα αναφέροµαι σε αυτόν ως οικονοµία της φιλοξενίας. Όλα τα χρόνια που αναφερόµαστε στη φιλοξενία µε τον όρο «τουρισµός», την υποβαθµίζουµε σε µια οικονοµική δραστηριότητα λίγων, αλλά και σε ένα οικονοµικό αποτέλεσµα πολύ περιορισµένο. Στην πράξη, η οικονοµία της φιλοξενίας είναι το µεγαλύτερο επιχειρηµατικό οικοσύστηµα στην Ελλάδα, που σε περιοχές όπως λ.χ. το Νότιο Αιγαίο, αποτελεί και το 85% της συνολικής οικονοµίας. Θα ρωτήσετε: «Τι µαθηµατικά απαιτούνται για να καταλήξει κανείς σε αυτό το συµπέρασµα;» Μα, τα απλούστερα!

Πίσω από την οικονοµία της φιλοξενίας βρίσκονται όλες εκείνες οι οικονοµικές δραστηριότητες που συνθέτουν το σηµερινό µοντέλο φιλοξενίας, όχι µόνο κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας, αλλά και κατά την περίοδο που συντίθεται αυτό το προϊόν από επαγγελµατίες κλάδων που δεν συνδέονται άµεσα µε αυτή. Κατασκευές, µεταποιήσεις, µεταφορές, δηµόσιες υπηρεσίες παντός είδους, λιµάνια, αεροδρόµια, ταβέρνες, ταξί, πολυκαταστήµατα, εµπορικά καταστήµατα, κηποτεχνίες, ελαιοχρωµατισµοί, είναι λίγα µόνο από τα επαγγέλµατα που ζουν από την οικονοµία της φιλοξενίας, αλλά και τροφοδοτούν το τουριστικό πακέτο µε προϊόντα και υπηρεσίες υπεραξίας."

Παράλληλα προσθέτει: Οι κύριοι ανταγωνιστές της Ελλάδας, όµως, είναι η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Τυνησία, η Κροατία, η Βουλγαρία και άλλες χώρες µε όµοια χαρακτηριστικά. Παρότι θέλουµε να θεωρούµαστε Ευρωπαίοι, σε πολλά θέµατα είµαστε Βαλκάνιοι ή Μεσογειακοί. Ακόµα κι αν αυτό δεν µας βολεύει ή δεν µας αρέσει.

Είναι -και θα συνεχίζει να είναι- µεγάλη πρόκληση η τοποθέτηση της Ελλάδας ακριβώς στη θέση όπου πρέπει να βρίσκεται. Έξω από πολιτικές και ρητορικές. Να πούµε ανοιχτά ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα της Μεσογείου, µε συγκεκριµένα οικονοµικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και, βέβαια, αναπτυξιακά χαρακτηριστικά."

Δείτε το άρθρο: http://www.euro2day.gr/turningpoints/article-tp/1609785/to-perasma-sthn-oikonomia-ths-filoxenias.html