Πέντε μέρες μέχρι τη λήξη προθεσμίας για δηλώσεις στην ΑΑΔΕ των ακινήτων airbnb

26/11/2018
Ένα πενθήμερο, μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου οι κάτοχοι ή διαχειριστές που εκμισθώνουν ακίνητα μέσα από τις πλατφόρμα Airbnb ή παρόμοιες πλατφόρμες μπορούν να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Περιθώριο παράτασης δεν αναμένεται να δοθεί σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ. Πάντως μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 30.000 δηλώσεις, ποσοστό χαμηλό όπως εκτιμάται, τα ακίνητα που είναι σε διαδικασία τέτοιων μισθώσεων υπερβαίνουν τις 126.000 σε όλη τη χώρα.

Πάντως όσοι πέσουν στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ χωρίς να έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης θα έχουν δυσκολίες να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Κι αυτό γιατί δεν θα μπορέσουν να λάβουν τον αριθμό Μητρώου Ακινήτου ο οποίος θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες Airbnb, HomeAway, Booking.com κλπ όπου προβάλλεται το ακίνητο τους. Επίσης, θα βρεθούν ενώπιον βαριών προστίμων, έως και 5000 ευρώ. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει εκστρατεία ελέγχων το Δεκέμβριο με τη χρήση ενός ειδικού λογισμικού.