Τον τουρισμό επιλέγουν νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα

30/3/2017
Σημειώνεται ότι ήδη στον 5ο κύκλο του egg μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας οι οποίες πληρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία συμβαδίζουν με τις τρέχουσες και αναδυόμενες επιχειρηματικές τάσεις της οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές), κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών και διακρίνονται από σημαντικής έκτασης εφαρμογή στην καθημερινή ζωή (π.χ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Βιοτεχνολογία - ΙοΤ), ή/και συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας (π.χ. Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού).

Σημειώνεται παράλληλα ότι σύμφωνα με την Έκθεση Αποτελεσμάτων της έρευνας « Χαρτογράφηση των Επιχειρηματικών Αναγκών των Ελληνικών Start-up Επιχειρήσεων» που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο των πολιτικών που εφαρμόζει για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για τον κλάδο.

Ως προς το αντικείμενό τους οι ελληνικές Start-up σε ποσοστό 35,9% δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της τεχνολογίας, σε ποσοστό 15,6% στον τομέα των υπηρεσιών επαγγελματικής, επιστημονικής ή τεχνικής φύσης, σε ποσοστό 13,3% σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ποσοστό 12,5% στην αγροδιατροφή, σε ποσοστό 8.6% στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής βοήθειας, σε ποσοστό 7,8% στο λιανικό εμπόριο, σε ποσοστό 75 στον τουρισμός , την ενέργεια και τις μεταφορές και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά, επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας τις εισαγωγές-εξαγωγές, τη μεταποίηση, τις κατασκευές, ,τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, το χονδρικό εμπόριο, την αναψυχή, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις τέχνες, τα ΜΜΕ, κτηματομεσιτικά/ ενοικιάσεις-leasing και χρηματοοικονομικά-ασφαλιστικά.