Η Εθνική Τράπεζα πουλά το Grand Hotel Summer Palace που βρίσκεται στη Ρόδο

20/10/2018
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να πωλήσει το σύνολο της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο τής κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας, με την επωνυμία «GRAND HOTEL SUMMER PALACE Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»).
Στην κυριότητα της Εταιρείας βρίσκεται ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων, μισθωμένο, με την επωνυμία «Grand Hotel», το οποίο βρίσκεται στο ΟΤ 12 του Δήμου Ρόδου και περιβάλλεται από τις οδούς Ακτή Μιαούλη, Ν. Μανδηλαρά, Γ. Παπανικολάου και Στρ. Γρίβα σε οικόπεδο εμβαδού 21.853,53 τ.μ. Η δομημένη επιφάνεια έχει συνολικό εμβαδόν χώρων κύριας χρήσης 29.470,78 τ.μ., βοηθητικής χρήσης 10.347,42 τ.μ., και αποτελείται από τέσσερις εξαώροφες πτέρυγες με ενιαίο υπόγειο, ενώ περιλαμβάνει ακόμη δύο πτέρυγες εμπορικών χώρων-καταστημάτων, υποδομές εστίασης-ψυχαγωγίας, τρεις υπαίθριες πισίνες και γήπεδο τένις.
Η Τράπεζα, για την πώληση της εν λόγω εταιρείας, πρόκειται να διενεργήσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 πμ στα Γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στην Αθήνα, οδός Σταδίου 38, στον 4ο όροφο (Γραφείο Νο 418).
Η ελάχιστη τιμή προσφοράς (τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των € 35 εκατ. (τριανταπέντε εκατομμυρίων ευρώ).
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Διεύθυνση Περιουσίας της Τράπεζας (κο Ι. Φουντά, τηλ. 210 3345307, κα Α. Βαρελά, τηλ. 210 3345418, Σταδίου 38, 4ος όροφος, από 22/10/2018 μέχρι και 19/11/2018, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9.00 πμ έως 2.30 μ.μ.) προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του κάθε ενδιαφερόμενου στον υπόψη ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό αποτελεί η κατάθεση ποσού ίσου με το 10% της τιμής εκκίνησης σε Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας (εκτός ΕΤΕ) ή σε Τραπεζική επιταγή σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό και, σε περίπτωση ανάδειξής του σε πλειοδότη, για την τήρηση των όρων πώλησης.