200 στοχευμένοι έλεγχοι σε τουριστικές επιχειρήσεις από την Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων

16/5/2018
Με μπαράζ ελέγχων και συγκεκριμένη στοχοθεσία ως προς το αποτέλεσμα επιχειρεί να περιορίσει τη φοροδιαφυγή η ΑΑΔΕ μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου 2018. Όπως διαπιστώνει πέρυσι ο βαθμός επίτευξης του αναθεωρημένου ετήσιου στόχου (21,53 δισ. €) για τα προ επιστροφών έσοδα από άμεσους φόρους ήταν 95,80%, χαμηλότερα σε σχέση με το 2016. Από την άλλη πλευρα, βέβαια, η εικόνα ήταν καλύτερη στους έμμεσους φόρους (26,72 δισ.) όπου επιτεύχθηκε επίδοση 100,84%.

Για φέτος, το σύνολο των φορολογικών εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 48,16 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 600 εκΑΤ. ευρώ σε σχέση με τις πραγματοποιήσεις του 2017 (47,56 δισ.). Στην αύξηση αυτή θα συνεισφέρει τόσο η κατηγορία των άμεσων φόρων όσο και η κατηγορία των έμμεσων φόρων, τα έσοδα των οποίων θα ενισχυθούν κατά 144 εκατ. (αύξηση κατά 0,70%) και 448 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 1,66%), αντιστοίχως.

Σε επίπεδο φορολογικών ελέγχων σχεδιάζεται η διενέργεια τουλάχιστον 24.750 από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες με βεβαίωση τουλάχιστον 3,25 δισ. ευρώ και εισπράξεις τουλάχιστον 672,5 εκ. ευρώ. Θα γίνουν τουλάχιστον 70.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τις Δ.Ο.Υ. με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% αυτών καθώς και 4.000 στοχευμένοι έλεγχοι από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων). Οι τελευταίες θα θα αναλάβουν τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών και τουλάχιστον 110 λοιπόν υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Αναλυτικά, αναφορικά με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σχεδιάζεται:

* Εντοπισμός παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων των Δ.Ο.Υ.

* Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.

* Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.

* Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

* Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

* Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών.

Πηγή: Euro2day.gr