Προτάσεις του ΙΟΒΕ για την τόνωση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε τουρισμό, εστίαση κλπ

5/7/2018
Σειρά προτάσεων κάνει μελέτη του ΙΟΒΕ, που δημοσιεύτηκε χτες για τα Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών (ΗΜΠ), για τη διεύρυνση της χρήσης τους και για περαιτέρω τόνωση των φορλογικών εσόδων. Η στόχευση των προτάσεων είναι να υπάρξει διείσδυση των ΗΜΠ σε κλάδους μέτριου και υψηλού ρίσκου φοροδιαφυγής, καθώς και σε περιοχές με χαμηλή χρήση. Ουσιαστικά το ΙΟΒΕ σημειώνει ότι μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις του 2016 για της ηλεκτρονικές πληρωμές θα πρέπει να υπάρξει γενιά παρεμβάσεων που θα αξιοποιεί την υφιστάμενη εμπειρία.
Κάνει μάλιστα λόγο για παράλληλα και παραπληρωματικά μέτρα που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Είτε αφορούν τους καταναλωτές, είτε αφορούν τις επιχειρήσεις, είτε τη διοίκηση τον ρόλο του κράτους και των ρυθμιστικών αρχών.
Ενδεικτικά συμπληρωματικά μέτρα υπό συζήτηση είναι η επιστροφή στον καταναλωτή ενός ποσοστού επί της αξίας αγοράς μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών σε στοχευμένες συναλλαγές με μέτριο και υψηλό ρίσκο, η εισαγωγή διακριτής λοταρίας ή επιστροφή φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες που επιτυγχάνουν στόχους διείσδυσης ΗΜΠ, και η ταχεία συγκρότηση του μητρώου επαγγελματικών λογαριασμών. Στα διοικητικά μέτρα συγκαταλέγεται η μείωση του ορίου συναλλαγών σε μετρητά.
Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ με βάση μια πιο ομοιογενή διείσδυση χρήσης καρτών ανά κλάδο και περιοχή, τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ θα ήταν υψηλότερα κατά:
 25% (3,9 δισ. ευρώ) αν το μερίδιο χρήσης καρτών στον κλάδο εστίασης έφθανε το μερίδιο του κλάδου στην ιδιωτική κατανάλωση.
12% (2 δισ. ευρώ) αν το μερίδιο χρήσης καρτών σε συναλλαγές με ελεύθερους επαγγελματίες έφθανε το μερίδιο των υπηρεσιών των επαγγελματιών στην ιδιωτική κατανάλωση.
 8% (1,3 δισ. ευρώ) ή 5,9% αν η χρήση καρτών στην ηπειρωτική Ελλάδα πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, και στη νησιωτική Ελλάδα αντίστοιχα, προσέγγιζαν το μερίδιο των περιοχών αυτών στο ΑΕΠ.

Πηγή: Reporter.gr