Τι θα τα κάνει τα 7.401.152,76 ευρώ το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ);

12/11/2018
Εγκρίθηκε από την Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά ο Απολογισμός και Ισολογισμός οικ. έτους 2017 του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. όπως αναφέρεται στο απόσπασμα πρακτικών της 6ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε στις 24.07.2018 και στις συνημμένες καταστάσεις του υπ’ αριθμ.5721/04.09.2018 εγγράφου του Ξ.Ε.Ε..
-Το ταμειακό αποτέλεσμα του Οικ. Έτους 2017 (Πλεόνασμα) του ΞΕΕ ήταν ύψους 1.804.274,43 ευρώ
- Τα χρηματικά διαθέσιμα κατά την 31/12/2017 ήταν 7.401.152,76 ευρώ ( στις τράπεζες 2.937.854,19 ευρώ και η συμμετοχή στο κοινό κεφάλαιο ΝΠΔΔ και ΑΦ παρ.11 άρθρο 15 του
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38) ήταν 4.463.298,57 ευρώ)
-Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης ήταν 2.719.450,74 ευρώ.
Σφύζει από οικονομική υγεία το ΞΕΕ και ο πρόεδρος του κ. Αλέξανδρος Βασιλικός σχεδιάζει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική ευρωστία του Επιμελητηρίου για το καλό του ελληνικού τουρισμού. Ήδη η εκλογή του κ. Βασιλικού παμψηφεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της HOTREC, εξασφαλίζει στην ελληνική ξενοδοχεία συμμετοχή στο κέντρα λήψης των αποφάσεων, ενώ σηματοδοτεί και την ενίσχυση του ρόλου του ΞΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενίσχυση που ο κ. Βασιλικός θεωρεί ότι είναι απαραίτητη αφού πλέον πολλές αποφάσεις για τον ελληνικό τουρισμό λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και όχι στην Αθήνα.