Αναλογικό του ΑΕΠ, άραγε, το μέρισμα του τουρισμού και της ακτοπλοΐας από το Ταμείο Ανάκαμψης;

1/4/2021

Στο συνολικό αποτύπωμα που θα έχουν τα μεγάλα έργα υποδομών αλλά και οι μεγάλες δράσεις για πράσινη ανάπτυξη και ψηφιοποίηση που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης στέκονται παράγοντες του τουρισμού αναφορικά με το αν ο κλάδος εμφανίζεται «ριγμένος» σε σχέση με τις κατανομές έργων που αναγράφονται στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Δοθέντος του γεγονότος ότι ο κλάδος έχει πολλαπλασιαστική αξία για όλη την οικονομία κάθε γωνιάς της χώρας πολλοί επισημαίνουν ότι θα έπρεπε να έχει πιο ισχυρό αποτύπωμα. Βέβαια τονίζουν και πάλι ότι πολλές από τις 4 βασικές θεματικές που αναπτύσσει το σχέδιο (Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, απασχόληση – Δεξιότητες, Επενδύσεις κτλ) έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Να σημειωθεί ότι τουρισμός δεν εντάσσεται στους βασικούς άξονες του σχεδίου αλλά προβλέπονται στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας μέσω του άξονα «Εκσυγχρονισμού και Βελτίωσης της ανθεκτικότητας βασικών τομέων της οικονομίας».

Έτσι προβλέπονται 327 εκατομμύρια ευρώ από το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για επιμέρους δράσεις.

 Ειδικότερα, προβλέπονται:

· 260 εκατομμύρια σε επένδυση στην ανάπτυξη και στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με παρεμβάσεις για τον Ορεινό τουρισμό, τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας (αξιοποίηση Ιαματικών πηγών), τον Αγροτουρισμό και την Γαστρονομία, την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών, τον Καταδυτικό τουρισμό, την προσβασιμότητα στις παραλίες. Στόχοι η βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων τουριστικών επενδύσεων και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

· 46 εκατομμύρια σε επαναπροσδιορισμό και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης. Αφορά ιδίως εποχιακούς εργαζόμενους, μακροχρόνια άνεργους και υπαλλήλους που τέθηκαν σε αναστολή λόγω του COVID-19. Επικέντρωση σε 7 επαγγελματικές ειδικεύσεις.

Το έργο θα οδηγήσει σε βελτίωση της απασχόλησης, καλύτερες αμοιβές αλλά και θα διευκολύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις στην ανεύρεση προσωπικού με σύγχρονες δεξιότητες και αυξημένη εξειδίκευση.

· Στο επίκεντρο με 20 εκατ. θα βρεθεί και η αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών με παρεμβάσεις αναβάθμισης μικρότερων περιφερειακών λιμένων σε νησιά και περιοχές με αναπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα.

 Στόχος των παραπάνω επενδύσεων, όπως διευκρινίζεται, είναι αφενός η βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος αλλά και της απόδοσης των υφιστάμενων τουριστικών επενδύσεων καθώς και η «πολυπόθητη» διεύρυνση της τουριστικής σεζόν. Ωστόσο προβλέπονται μόνο 1 εκατ. ευρώ για την ακτοπλοΐα.

Προβλέπεται η εκπόνηση σχεδίου για την αντικατάσταση του επιβατηγού στόλου ναυτιλίας και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Για την κατάρτιση αναλυτικού σχεδίου και μελέτης για την σταδιακή ανανέωση του στόλου των επιβατηγών πλοίων της χώρας στο πλαίσιο του πράσινου μετασχηματισμού της οικονομίας αλλά και για τον σχεδιασμό της στρατηγικής και του μηχανισμού χρηματοδότησης για τον σκοπό αυτό προβλέπεται να επενδυθεί 1 εκατ. ευρώ.

Επίσης δίνονται χρήματα για αναγκαίες υποδομές που συνδέονται με το τουρισμό. Π.χ. 107 εκατομμύρια για τα Περιφερειακά Αεροδρόμια, μέρος των οποίων έχει Fraport και 130 εκατ. για το σιδηροδρομικό δίκτυο (που όμως μάλλον είναι λίγο).

Επίσης συνδεόμενες με τον κλάδο είναι οι δαπάνες για τον πολιτισμό. Πχ. προβλέπονται 168 εκατομμύρια για την προώθηση προγραμμάτων που αξιοποιούν τον πολιτισμό ως μοχλό ανάπτυξης ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα του πολιτιστικού τομέα και την ενδυνάμωση των εργαζομένων στην πολιτιστική δημιουργία.

Περιλαμβάνονται εδώ μεταξύ άλλων δράσεις για την αξιοποίηση του πολιτισμού ως πυλώνα ανάπτυξης τοπικών οικονομιών, για την ενίσχυση και ανάδειξη της χειροτεχνίας, τη δημιουργία υποδομών και την στήριξη σύγχρονων πολιτιστικών δράσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, την ενθάρρυνση ανάπτυξης ψηφιακών αναπτυξιακών μοντέλων στον πολιτισμό, την στήριξη της εθνικής κινηματογραφικής παραγωγής και την προώθηση των ελληνικών πολιτιστικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Πηγή: Reporter.gr