Ανοίγει ο δρόμος EE για συζητήσεις κατάργησης της βίζας σε Ουκρανία και Γεωργία

9/12/2016
Μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναμένεται στην συνεδρίαση της ολομέλειας την επόμενη εβδομάδα ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη συζητήσεων για την χορήγηση απαλλαγής της υποχρέωσης θεώρησης (βίζας) για τους πολίτες της Γεωργίας και Ουκρανίας.
Ειδικότερα την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του ΕΚ συζητούνται και αποφασίζονται οι νέοι κανόνες που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβάλλουν εκ νέου την υποχρέωση θεωρήσεων διαβατηρίου ταχύτερα και ευκολότερα θα τεθούν σε ψηφοφορία στην ολομέλεια την Πέμπτη. Το ΕΚ και το Συμβούλιο κατέληξαν σε άτυπη συμφωνία επί της συγκεκριμένης νομοθεσίας στις 7 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η υποχρέωση για έκδοση βίζας μπορεί να επανεισαχθεί εάν υπάρξει σημαντική αύξηση της παράνομης μετανάστευσης ή των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου, έλλειψη συνεργασίας σχετικά με την επανεισδοχή των μεταναστών ή απειλές για τη δημόσια ή την εσωτερική ασφάλεια.
Η συμφωνία για τον μηχανισμό αναστολής των θεωρήσεων διαβατηρίου ανοίγει έμμεσα το δρόμο για την έναρξη των συζητήσεων για τη χορήγηση απαλλαγής της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες της Γεωργίας και της Ουκρανίας.