Απλές διαδικασίες έναρξης επιχειρήσεων φέρνει σχέδιο νόμου του Υπ. Οκονομίας

24/11/2016
Πιο απλές διαδικασίες στην αδειοδότηση επιχειρήσεων φέρνει το σχέδιο νόμου "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας. Στο μεταξύ αύριο αναμένεται να κατατεθεί δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά στην «απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». Και τα 2 νομοσχέδια αναμένεται να εισαχθούν προς συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές τη Δευτέρα και την Τρίτη και προς ψήφιση την Τετάρτη με τη μορφή του κατεπείγοντος θα εισαχθούν στην Ολομέλεια της Βουλής καθώς αποτελούν προαπαιτούμενα της β’ αξιολόγησης.
Σ ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας , με στόχο ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η τόνωση της απασχόλησης και η άντληση ξένων επενδύσεων, καθιερώνεται η διαδικασία της «γνωστοποίησης» για την έναρξη μιας οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα , ο επιχειρηματίας ή νόμιμος εκπρόσωπός του θα μπορεί στέλνοντας στην αρμόδια αρχή ένα email ή ένα έγγραφο μέσω ταχυδρομείου να ξεκινά τη λειτουργία της επιχείρησής του.
Μάλιστα από τα άρθρα γίνεται γνωστό ότι στη γενική γραμματεία Βιομηχανίας θα στηθεί ειδικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Η ηλεκτρονική πύλη θα πρέπει να έχει ετοιμαστεί μέχρι το τέλος του 2018. Ωστόσο και μέχρι την έναρξή της οι επενδυτές θα μπορούν απλά να γνωστοποιούν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε την άσκηση της οικονομικής τους δραστηριότητας. Έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων, με βάση κριτήρια ρίσκου και των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε κλάδου. Επίσης, το σύστημα είναι πιο απλό καθώς έχουν εξαλειφθεί οι περιττές ενέργειες και ο χρόνος για την έναρξη έχει συντμηθεί.
Στο καθεστώς της γνωστοποίησης σε πρώτη φάση υπάγονται οι κλάδοι της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ, ταβέρνες κλπ.) αλλά και τα τουριστικά καταλύματα. Σταδιακά θα επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο με την υφιστάμενη νομοθεσία για την υλοποίηση μιας επένδυσης απαιτούταν χρόνος τουλάχιστον 30 ημερών, ενώ τώρα αυτή θα ξεκινά αμέσως. Ο επιχειρηματίας στη γνωστοποίηση θα πρέπει να αναφέρει κατ' ελάχιστον το όνομα, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν.
Συγκεκριμένα ανά κλάδο
Τρόφιμα και ποτά:
Προβλέπεται ηωαντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ», καθώς και η κατάργηση βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Επίσης καταργείται η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική αρχή για μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικατάσταση από απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης . Εκ των προτέρων έλεγχοι καταργούνται εκτός από τις περιπτώσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και παραγωγής – εμφιάλωσης νερού

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ):
Προβλέπεται η αντικατάσταση της διαδικασίας προέγκρισης με Βεβαίωση από αρμόδια δημοτική Υπηρεσία , η αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ», χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στην εγκατάσταση της επιχείρησης, ενώ καταργείται η άδεια μουσικής και αντικατάσταση από γνωστοποίηση. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης

Τουριστικά Καταλύματα:
Για τα τουριστικά καταλύματα προβλέπεται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017 θα χορηγείται το ειδικό σήμα λειτουργίας εντός 28 ημερών ενώ από τον Οκτώβριο του 2017 θα υπάγονται στο καθεστώς «γνωστοποίησης». Επίσης προβλέπεται υπαγωγή της «άδειας» λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών στο καθεστώς της «γνωστοποίησης» (μόνο ηλεκτρονικά).
Παράλληλα καταργούνται η υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο - αντικατάσταση με αποδεικτικό , πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 51 κλινών. Η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά γίνεται προαιρετική.

Όλο το Ν/Σ εδώ