Από 6 αγορές και σε δύο περιφέρειες συγκεντρωμένη η μισή τουριστική αγορά

1/8/2019
Οι σημαντικότερες αγορές της Ελλάδας για το 2018, με βάση την κατάταξη των εσόδων, είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ιταλία. Περιλαμβανομένης και της Ρωσίας αν και σημειώνει μειωμένη δυναμική, οι έξι χώρες αθροιστικά συνεισφέρουν το 41,5% των επισκέψεων, το 49,7% των διανυκτερεύσεων και το 52,2% των ταξιδιωτικών εισπράξεων στην Ελλάδα.

Παράλληλα σε σχέση με τα έσοδα στην πρώτη θέση κατάταξης διατηρήθηκε η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου παρουσιάζοντας αύξηση +20,8% την περίοδο 2018-2017 έναντι +16,5% την περίοδο 2017-2016. Στη δεύτερη θέση διατηρήθηκε η Περιφέρεια Κρήτης παρότι παρουσίασε μείωση -3,9% (έναντι +12,3%). Στην τρίτη θέση παρέμεινε η Περιφέρεια Αττικής καταγράφοντας ηπιότερη αύξηση +9,4% το 2018 (σε σχέση με το προηγούμενο έτος +20,1%).

Ακολουθούσαν η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία (με +22,9%) και η Περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών παρόλο που παρουσίασε μείωση -4,7% (έναντι αύξησης +18,0% το 2017). Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διατηρήθηκε στην έκτη θέση με καταγράφοντας αύξηση +35,2% (έναντι της μείωσής -5,0% το 2017), ενώ στην έβδομη θέση ανέβηκε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που κατέγραψε αύξηση +14,0% (έναντι της μείωσής -2,2% το 2017).

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποχώρησε μια θέση το 2018, καταγράφοντας μείωση των εισπράξεων κατά -6,6% ενώ η Ήπειρος διατήρησε τη θέση της καταγράφοντας αύξηση +2,6%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που κατέγραψε αύξηση +33,3% (+9,1% το 2017) και κέρδισε δύο θέσεις κατάταξής το 2018. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που υποχώρησε στην 11η θέση παρόλο που καταγράφηκε εντυπωσιακή αύξηση το 2018, κατά 71,3%.
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καταγράφηκε μείωση κατά -1,6% και βρέθηκε στη 12η θέση. Στην τελευταία θέση παρότι κατέγραψε μεγάλη αύξηση +34,8%, βρέθηκε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Συνολικά οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2018 διαμορφώθηκαν στα 15.653 εκατ. €.

Οι εισπράξεις

Ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 88,1% του συνόλου, κατανεμήθηκε στις εξής πέντε Περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (4.414 εκατ. € /28,2%), Κρήτης (3.134 εκατ. € /20,0%), Αττικής (2.279 εκατ. € /14,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (2.275 εκατ. € /14,5%) και Ιονίων Νησιών (1.691 εκατ. € /10,8%). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 1.860 εκατ. € και αντιστοιχούν μόλις σε 11,9% επί του συνόλου. Ειδικότερα, ακολουθεί η κατανομή των επιμέρους εισπράξεων ανά Περιφέρεια: Πελοποννήσου(415 εκατ. € /2,7%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (322 εκατ. € /2,1%), Θεσσαλίας (270 εκατ. € /1,7%), Ηπείρου (222 εκατ. € /1,4%), Δυτικής Ελλάδας (212 εκατ. € /1,4%), Στερεάς Ελλάδας (194 εκατ. € /1,2%), Βορείου Αιγαίου (164 εκατ. € /1,0%) και Δυτικής Μακεδονίας (61 εκατ. € /0,4%).

Αυτά αναφέρει μελέτη που υλοποιήθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η μελέτη υλοποιήθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο καλός τουρίστας

Την υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφουν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ (89 ευρώ), ενώ ανά επίσκεψη οι επισκέπτες από τη Γερμανία (614 ευρώ), λόγω μεγάλης διάρκειας παραμονής (8,8 διανυκτερεύσεις).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 81,9% των επισκέψεων, το 86,2% διανυκτερεύσεων και το 88,1% των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό κατευθύνθηκε κυρίως σε 5 Περιφέρειες και συγκεκριμένα σε Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια Νησιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης:

Οι 30,1 επισκέπτες της χώρας, πραγματοποίησαν 34,8 εκατ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,3%, σε σχέση με το 2017. Δηλαδή ο κάθε ταξιδιώτης επισκέφθηκε, κατά μέσο όρο, 1,16 Περιφέρειες. Επίσης, 12 από τις 13 Περιφέρειες παρουσίασαν αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων, 9 από τις 13 κατέγραψαν αύξηση διανυκτερεύσεων με αποτέλεσμα την αύξηση των εισπράξεων σε σχέση με το 2017.

Οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν στις 227 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,2% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 15,6 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,2%.
Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 449 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,8% σε σχέση με το 2017 (458 ευρώ), ως αποτέλεσμα της μείωσης της διάρκειας παραμονής, παρόλο που η δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε.

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2018 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 69 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 2017 (68 ευρώ). Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2018 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 86 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,3%. Αντίθετα, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 46 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12%.

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,5 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,7%. Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 8,4 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια της Κρήτης, παραμένοντας στα επίπεδα του 2017. Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής το 2018, ήταν 3,4 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφοντας μείωση κατά 16,6%.