Attica Group: Άνοδος το 2017 σε τζίρο και μεταφορικό έργο

28/4/2018
Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 1,25 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 20,25 εκατ. Ευρώ στη χρήση 2016. Η ανωτέρω απόκλιση στη κερδοφορία, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τον Όμιλο με ποσό 22 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2017, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 44,10 εκατ. Ευρώ έναντι 51,22 εκατ. Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Τα ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε 527,07 εκατ. Ευρώ (547,91 εκατ. Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016).

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2017 ανέρχεται σε 238,73 εκατ. Ευρώ (255,45 εκατ. Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016) από τα οποία 214,43 εκατ. Ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (229,81 εκατ. Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016) και 24,30 εκατ. Ευρώ μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (25,64 εκατ. Ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2017 σε 402,92 εκατ. Ευρώ και αντιστοιχούν σε 2,10 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρίας.

Μεταφορικό έργο

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, από τα οποία τα έντεκα είναι ιδιόκτητα και το ένα με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου ενισχύθηκε σε όλες τις κατηγορίες εσόδων με αύξηση κατά 2,2% στους επιβάτες, κατά 5,7% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 3,5% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το 2016.

Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 17,3% στους επιβάτες, κατά 17,0% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 8,0% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με το 2016.

Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο, Πειραιάς-Χανιά και Πειραιάς-Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, εκτελώντας συνολικά 3,4% περισσότερα δρομολόγια από το 2016, το μεταφορικό έργο του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,8% στους επιβάτες, κατά 4,0% στα Ι.Χ. οχήματα, και κατά 1,5% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ.

Τρέχουσες εξελίξεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την απόφαση της 25/4/2018 ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της HSW από την Attica Group. Η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έγινε μετά την ανάληψη δεσμεύσεων από την Εταιρία, οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής είναι κατάλληλες, επαρκείς και ανάλογες για να διασφαλίσουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Οι δεσμεύσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού www.epant.gr.

Κατόπιν της εγκρίσεως, η Εταιρία θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων συμβατικών ενεργειών για την απόκτηση του 98,83% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW.



Πηγή: reporter.gr