Νομοθεσία

Πώς προσδιορίζεται ο αιγιαλός - Τι αποφάσισε το ΣτΕ για τη Σέριφο και τι θα ισχύει

Η οριοθέτηση του αιγιαλού δεν δημιουργείται με νόμους και υπουργικές αποφάσεις, αλλά προκύπτει από φυσικά φαινόμενα. Αυτό ξεκαθαρίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας για τον τρόπο οριοθέτηση του αιγιαλού, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Περισσότερα..

Ρυθμίσεις για τον Αγροτουρισμό

Ρυθμίσεις για τον Αγροτουρισμό

Περισσότερα..

Νόμος 4276/14 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις»

Κωδικοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων, κατηγορίες καταλυμάτων, απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας με κατάργηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και της καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, αλλά και την εισαγωγή της δυνατότητας αποδοχής χορηγιών από

Περισσότερα..

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179/2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179/2013 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της...

Περισσότερα..

Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020 στον Τομέα του Τουρισμού

Περισσότερα..