Ψηφιακή τεχνολογία με επίκεντρο το κινητό τηλέφωνο

15/5/2019
Παρακολουθώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας διαφαίνεται ότι το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει ο απόλυτος εκφραστής της μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή.
Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βιώνουν τα οφέλη της ψηφιακής ανάπτυξης στις καθημερινές δραστηριότητές τους μέσω του κινητού τηλεφώνου, αν και απαραίτητη προϋπόθεση για μία ολοκληρωμένη μετάβαση στο ψηφιακό αύριο είναι η διασφάλιση ενός φιλικού ρυθμιστικού πλαισίου που θα απελευθερώσει την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς και των υποδομών της χώρας.
Η εξάπλωση της χρήσης του υπολογιστικού νέφους (cloud), η διαρκής εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence), η διευρυμένη χρήση αισθητήρων (sensors) και η ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή αναλύσεων μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analytics) αποτελούν, μεταξύ άλλων, τις κινητήριες δυνάμεις της ψηφιακής επανάστασης και οι περισσότερες από αυτές συγκλίνουν στο κινητό τηλέφωνο. Κατά συνέπεια κάθε εφαρμογή που απευθύνεται σε πολίτες ή επιχειρήσεις υλοποιείται κυρίως μέσω των έξυπνων κινητών.
Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η ψηφιακή συνδεσιμότητα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ψηφιακού μετασχηματισμού. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων κινητής τηλεφωνίας στη βάση διεθνών καλών πρακτικών, που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη σύνδεση του πληθυσμού της χώρας με υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο.
Πλέον, τραπεζικές και άλλες συναλλαγές, όπως αγορά εισητηρίων, πληρωμές λογαριασμών κ.α., διαχείριση της ενέργειας στο σπίτι και στην επιχείρηση με εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, υπηρεσίες υγείας μέσω τηλε-διάγνωσης, εικονικές ξεναγήσεις και άλλες εφαρμογές, δίνουν νέα διάσταση στην εμπειρία του χρήστη και επαναπροσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα, μέσω των δικτύων 5G.
Σε αυτό το πλαίσιο, πηγές της αγοράς διαμηνύουν την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις ψηφιακές τεχνολογίες, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν και οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.