Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής μπορούν να ναυλώνονται και από τουριστικά γραφεία

28/6/2019
Τη δυνατότητα σε τουριστικά γραφεία να αναλαμβάνουν τη ναύλωση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων αναψυχής, δίνει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Σύμφωνα με τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 σύμβαση ναύλωσης επαγγελματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής στην οποία ως ναυλωτής συμβάλλεται τουριστικό γραφείο, ταξιδιού(πακέτο) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι


α)μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων(24)ωρών

β)είναι ίση ή μικρότερη των είκοσι τεσσάρων(24) ωρών, εφόσον ο αριθμός των επιβατών του πλοίου αντιστοιχεί στον αριθμό των κλινών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα αν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτέρευση.

Τα τουριστικά γραφεία μπορεί να προσλαμβάνουν τον κυβερνήτη του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
Στο ναυλοσύμφωνο πρέπει να αναφέρεται ότι το ταξίδι πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού που διοργανώνει το ταξιδιωτικό γραφείο.

Το τουριστικό γραφείο καθίσταται συνυπεύθυνο με τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου για την τήρηση των διατάξεων του νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου.