Φάμελλος: Ρίσκο η εξαίρεση από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό του παράκτιου χώρου

3/10/2020
Αναφερόμενος στην «πράσινη» συμφωνία για την οικονομία μας, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι η διαπραγμάτευση για το Ταμείο Ανάκαμψης στην ΕΕ ανέδειξε την αδυναμία της Ευρώπης να υπεραμυνθεί της κλιματικής ουδετερότητας ως της μόνης διαδρομής για την ανάκαμψη διατηρώντας αυτόν τον κανόνα οριζόντια, σε όλες τις πολιτικές. Όπως είπε, από το 2012 μιλάμε για στρατηγική, που πρέπει όμως να συνδεθεί με την ενεργειακή μετάβαση, τις πολιτικές για τη βιοποικιλότητα, τις ΑΠΕ και μια σειρά από άλλους τομείς. Εστίασε δε και στη «γαλάζια» οικονομία, τη βιοτεχνολογία και τον τουρισμό, δραστηριότητες στις οποίες το περιβάλλον είναι πόρος της ανάπτυξης. Δυστυχώς, όπως σημείωσε, στη συζήτηση για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό η κυβέρνηση ζητά να αφαιρεθεί ο παράκτιος χώρος Ο κ. Φάμελλος εξήγησε ότι αποτελεί ρίσκο η εξαίρεση των οικοσυστημάτων από αυτήν τη διαδικασία και δεν βοηθά τις επιχειρήσεις του τουρισμού μακροπρόθεσμα.

Ο πρώην υπουργός τόνισε επίσης την ανάγκη ενός ισχυρού βραχίονα υποδομών στους λιμένες, με «πράσινες» επενδύσεις, που θα διασυνδέουν τη «γαλάζια» οικονομία με την κοινωνία, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Υπάρχει στρατηγική αλλά και υποδομή συνεργασίας στη θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου σύμφωνα με την επικεφαλής μονάδας από τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνη για την προώθηση καινοτόμων και αναδυόμενων τεχνολογιών και λύσεων Andreea Strachinescu, που τόνισε ότι η «γαλάζια» οικονομία δεν αφορά μόνο τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Ανέφερε ότι είναι κρίσιμης σημασίας η θαλάσσια χωροταξία, ομοίως και η υδατοκαλλιέργεια και σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει μια εταιρική σχέση που προωθεί την ανταλλαγή γνώσης και καινοτομίας. Σύμφωνα με την κ. Strachinescu, έχει διαμορφωθεί στρατηγική που εξετάζει την ενσωμάτωση πολιτικών για τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την υποστήριξη των ωκεανών, όπως με κίνητρα για νεοφυείς επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ΑΠΕ. Αλλά, όπως εξήγησε, απαιτείται τεχνητή νοημοσύνη και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες, ρομπότ, δορυφόροι για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων στις διαδρομές των πλοίων. Αυτά είναι θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο του Horizon Europe, ενώ κομβικό ρόλο απέδωσε στις προσπάθειες της ΕΕ για την Πράσινη Συμφωνία και στον στόχο για επίτευξη βιώσιμης και ταχείας ανάκαμψης αλλά και μιας δίκαιης μετάβασης που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω.