Γιατί «κατεβάζουν ρολά» για 3 εβδομάδες οι Πολεοδομίες

24/1/2023

Τον δρόμο των κινητοποιήσεων επιλέγουν οι πολιτικοί μηχανικοί που εργάζονται στις πολεοδομίες των Δήμων και του Δημοσίου, ζητώντας ενίσχυση του θεσμού σε επίπεδο στελεχών αλλά και λειτουργίας.

Εάν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, τότε έως και τις 13 Φεβρουαρίου θα υπάρχει «έμφραγμα» στις πολεοδομίες της χώρας καθώς από χτες Δευτέρα 23 Ιανουαρίου οι μηχανικοί που εργάζονται σε υπηρεσίες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκίνησαν αποχή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (όχι απεργία, που θα σήμαινε και απώλεια αποδοχών).

Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι να μη διενεργούνται έλεγχοι και μια σειρά διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, για ελέγχους σε αυθαίρετα, δεν θα μπορεί να γίνεται έλεγχος για χορήγηση παρεκκλίσεων σε όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας κ.α. Στόχος των μηχανικών είναι να αναδείξουν τα τεράστια προβλήματα στη στελέχωση και τη λειτουργία των πολεοδομιών της χώρας. Δηλαδή, οι μηχανικοί κάνουν λόγο για υποστελέχωση των πολεοδομιών αλλά και δυσλειτουργίες στις πολεοδομίες, ζητώντας προφανώς «ενισχύσεις» και λύσεις στον τομέα αυτόν.


Σε πρόσφατη ενημέρωσή της η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (ένωση μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων) γνωστοποίησε για την απεργία-αποχή των μηχανικών του δημοσίου από:

Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχος πληρότητας, βεβαίωση όρων δόμησης, έλεγχος μελετών όπου είναι απαιτητός, προεγκρίσεις, αυτοψίες αυθαιρέτων κατασκευών, αυτοψίες από άποψη δομική, στατική & υγιεινής των οικοδομών, έλεγχος προστίμων – χρηματικοί κατάλογοι, αδειοδοτήσεις – κατοχυρώσεις & ανανεώσεις ανελκυστήρων στο μητρώο, θεωρήσεις οικοδομικών αδειών για σύνδεση με τα δίκτυα, έλεγχος φορολογικών και αμοιβών των μελετητών και έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής Π.Ε.Κ.) και έλεγχος για χορήγηση παρεκκλίσεων, για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας, με σκοπό την ανάδειξη των τεραστίων προβλημάτων, στη στελέχωση και τη λειτουργία τους από 23 Ιανουαρίου έως και 13 Φεβρουαρίου 2023.
Τη Σύνταξη πράξεων προσκυρώσεων – τακτοποιήσεων και αναλογισμού, υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων εφαρμογής, πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κλπ.
Τη συμμετοχή των μελών μας στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’.
Την ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας ελέγχων των ελεγκτών δόμησης.
Τι αναφέρεται στην εξώδικη γνωστοποίηση των μηχανικών
Σε πρόσφατη ανακοίνωση – εξώδικο των μηχανικών, που υπέγραψαν και οι ΠΟΕ – ΟΤΑ (Εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση), Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων) που κοινοποιήθηκε στα τρία συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενάργειας και Οικονομικών, σημειώνονταν, μεταξύ άλλων, ότι «δώδεκα ολόκληρα έτη μετά τον Καλλικράτη, η μεταφορά των ΥΔΟΜ στους Δήμους απέτυχε, ο Υπηρεσίες συρρικνώθηκαν, τα προβλήματα διογκώθηκαν. Η μετάβαση των Πολεοδομικών αρμοδιοτήτων απ’ τις Νομαρχίες στους Δήμους έγινε άτακτα, χωρίς κριτήρια και χωρίς καμία προδιαγραφή (μεταφορά προσωπικού, υλικού, Μηχανογράφησης, αρχείου, κλπ,) με αποτέλεσμα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα Διοικητικής φύσεως (κυρίως υποστελέχωσης) να έχουν διογκωθεί. παρά τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, δινόταν κυρίως βάρος στις συνεχείς παρατάσεις διοικητικής υποστήριξης των ήδη υπολειτουργούντων ΥΔΟΜ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί «από τους 332 Δήμους της Χώρας, οι 168 μόλις Δήμοι (51%) διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης ενώ οι 164 (49%) όχι. Από τις 168 ΥΔΟΜ, οι 16 (10%) λειτουργούν μερικώς, λαμβάνοντας υποστήριξη από άλλες ΥΔΟΜ.


Επίσης από τη Μελέτη προκύπτει ότι: η μεγάλη πλειοψηφία των δήμων κάτω των 10.000 κατοίκων, δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ · τριάντα τρείς (33) δήμοι άνω των 25.000 κατοίκων δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Δόμησης, εκ των οποίων οι 16 είναι άνω των 40.000 κατοίκων · περισσότεροι από τους μισούς μεσαίους Δήμους δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ.

Από τις 168, οι 4 δε διαθέτουν καθόλου προσωπικό, 22 δεν έχουν καθόλου Μηχανικό ΠΕ, 28 απασχολούν μόνο 1 Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, άλλες 28 μόνο 2 και 16 διαθέτουν 3 Μηχανικούς. Οι 98 από τις 168 δηλαδή ΥΔΟΜ λειτουργούν με ελλιπέστατο προσωπικό, πολύ κάτω ακόμη και από τα ελάχιστα κριτήρια του Νόμου.

Επιπρόσθετα απουσιάζουν και οι απαιτούμενες ειδικότητες μιας και 20 από αυτές δε διαθέτουν Πολιτικό Μηχανικό, 76 δε διαθέτουν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 74 δε διαθέτουν Τοπογράφο Μηχανικό και 94 δε διαθέτουν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό», αναφέρει το εξώδικο.


Τα αιτήματα
Οι ομοσπονδίες, μεταξύ άλλων, ζητούν επαρκή στελέχωση των ΥΔΟΜ με μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων καθώς και με το αναγκαίο προσωπικό όλων των εμπλεκομένων κλάδων, αυξήσεις στις αποδοχές του προσωπικού, άμεσα, νέες και επαρκείς σε αριθμό προσλήψεις μηχανικών ΠΕ και ΤΕ μέσω του ΑΣΕΠ, όλων των ειδικοτήτων καθώς και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκομένων κλάδων, εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία, κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής Νομοθεσίας, απαλλαγή από τις αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών κ.α. Να προσθέσουμε ότι έχει αποφασιστεί και η Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 από την έναρξη του ωραρίου έως 12μμ και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 10.00 π.μ. .

 

insider.gr