Η Airbnb κατακτά και τους κινέζους

3/11/2016
Περισσότεροι από 3,5 εκατ. Κινέζοι ταξιδιώτες, χρησιμοποίησαν την Airbnb σε ταξίδια τους έξω από την Κίνα, με το νούμερο αυτό να μεγαλώνει κατά 500% στη διάρκεια του 2015. Όπως αναφέρεται σε ένα ειδικό blog για την Airbnb στην Κίνα, όταν οι Κινέζοι που αξιοποιούν την Airbnb στο εξωτερικό επιστρέφουν στη χώρα τους και θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο αυτό για να φιλοξενήσουν επισκέπτες η το χρησιμοποιούν σε ταξίδια στο εσωτερικό της Κίνας. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα εκατ. κινέζοι χρησιμοποίησαν την Airbnb στην Κίνα.
Συνολικά όμως η οικονομία του διαμοιρασμού γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην αχανή αυτή χώρα καθώς εμπλέκονται περισσότεροι από 500 εκατ. κινέζοι. Η κινεζική κυβέρνηση εκτιμά ότι συμβάλλει πολύ στην ανάπτυξη της οικονομίας και όπως υπολογίζουν οι National Information Center και China Internet Association η οικονομία διαμοιρασμού θα αναπτύσσεται με ρυθμούς 40% τα επόμενα πέντε χρόνια και θα αντιπροσωπεύει το 10% του Κινεζικού ΑΕΠ το 2020.