Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Λιμένα Καρλοβασίου Σάμου

4/8/2019
Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή εγκρίνεται η ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον Λιμένα Καρλοβασίου Σάμου.

Όπως αναφέρεται ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 45,52 τ.μ. (37,36 τ.μ. για το κατάστημα και 8,16 τ.μ. για την αποθήκη) και θα βρίσκεται υπό τελωνειακή παρακολούθηση.

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».