Κάθετη πτώση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 10μηνο - Τι έδειξε ο Οκτώβριος;

30/11/2020
Την περίοδο Ιανουαρίου-Oκτωβρίου 2020 καταγράφηκαν 5,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 21,5 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου ι Oκτωβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -72,0%/-14,8 εκατ. αφίξεις σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο Νοεμβρίου του ΙΝΣΕΤΕ.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 καταγράφηκαν 775 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 734 χιλ. της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +5,5%/+40 χιλ. αφίξεις. Αντίθετα, τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση κατά
-43,7%/-217 χιλ. και καταγραφήκαν μόλις 279 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τον Απρίλιο και το Μάιο όλοι τα αεροδρόμια παρέμειναν κλειστά λόγω του γενικού lockdown που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, λόγω του covid-19. Τον Ιούνιο η μείωση ανήλθε σε -97,3%/-3,1 εκατ. ενώ τον Ιούλιο η μείωση ήταν -71,1%/-2,8 εκατ. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν 1,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -2,2 εκατ. -56,7%. Τον Σεπτέμβριο του 2020, καταγράφηκαν 1,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές παρουσιάζοντας μείωση -2 εκατ./-64,4% ενώ τον Οκτώβριο του 2020 καταγράφηκαν 732 χιλ. αφίξεις έναντι 1,7 εκατ. του Οκτωβρίου του 2019. Η μείωση τον Οκτώβριο ανήλθε σε -949 χιλ./-56,5%. Την περίοδο Ιανουαρίου-Oκτωβρίου 2020, πέντε αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3,8 εκατ./ -67,0%. Ακολουθήσε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου καταγράφηκαν 898 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -2,4 εκατ./-72,6%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 584 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,8 εκατ./-75,1% ενώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 689 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,4 εκατ./-66,8%. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση κατά -1,1 εκατ./-72,3% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 404 χιλ..
Στα υπόλοιπα αεροδρόμια η μείωση ήταν μικρότερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στο αεροδρόμιο των Χανιών σημειώθηκε μείωση κατά -936 χιλ./-82,3% ενώ καταγράφηκαν μόλις 202 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τέλος, στα αεροδρόμια της Κω και της Ζακύνθου καταγράφηκαν 321 χιλ. και 197 χιλ. επιβάτες παρουσιάζοντας μείωση -857 χιλ. /-72,7% και -660 χιλ./-77,0% αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια μείωση παρουσιάζεται και σε όλες τις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην Κρήτη με μείωση κατά -3,3 εκατ./ -75,1% και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα όπου καταγράφεται μείωση κατά -2,7 εκατ./ -74,8% και τα Ιόνια Νησιά όπου καταγράφεται μείωση κατά -2,2 εκατ./ -74,5%. Στην γεωγραφική ενότητα των Κυκλάδων καταγράφεται μείωση κατά -721 χιλ./-72,6%. Μεγαλύτερη είναι η μείωση στη Σαντορίνη κατά -380 χιλ./-73,1% και χαμηλότερη στη Μύκονο κατά -341 χιλ./ -72,0%. Τέλος, στην Πελοπόννησο καταγράφεται μείωση κατά -185 χιλ./-78,1% επιβάτες με σημαντική πτώση τόσο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας κατά -115 χιλ./-75,2% όσο και στο αεροδρόμιο του Άραξου κατά -70 χιλ./-83,2%.


Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 καταγράφηκαν 3 εκατ. αφίξεις εσωτερικού έναντι 7,1 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -58,6%/-4,2 εκατ. αφίξεις. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 καταγράφηκαν 901 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 941 χιλ. της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -4,2%/-40 χιλ. αφίξεις. Τον Μάρτιο η μείωση αμβλύνθηκε σε -59,2%/-323 χιλ. και καταγραφήκαν 223 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Τον Απρίλιο και το Μάιο η κίνηση των αεροδρόμιων ήταν περιορισμένη λόγω του γενικού lockdown που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, λόγω του covid-19. Ειδικότερα, τον Απρίλιο καταγράφηκαν μόλις 6 χιλ. αφίξεις και η μείωση ανήλθε σε -99,0%/-597 χιλ. ενώ τον Μάιο καταγράφηκαν 31 χιλ. αφίξεις και η μείωση ανήλθε σε -95,7%/-693χιλ. επιβάτες.

Τον Ιούνιο παρουσιάστηκε μείωση σε -75,2%/-623 χιλ. ενώ τον Ιούλιο η μείωση επιβραδύνθηκε σε -55,6%/-531 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Τον Αύγουστο σημειώθηκε μείωση -451 χιλ./ -46,5% και καταγράφηκαν 519 χιλ. αεροπορικές αφίξεις, ενώ τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 361 χιλ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -496 χιλ./-57,9%. Τέλος, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 281 χιλ. αφίξεις σημειώνοντας μείωση -980 χιλ./-59,7%. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στις Κυκλάδες κατά -73,0%/-653 χιλ. η οποία προέρχεται κυρίως από την Σαντορίνη, όπου καταγράφηκε μείωση -413 χιλ. επιβάτες (-75,4%). Μικρότερη μείωση σε απόλυτες διαφορές, καταγράφηκε στην Μύκονο -187 χιλ. επιβάτες (-75,2%) και στην Πάρο κατά -54 χιλ. επιβάτες (-54,7%). Οι αεροπορικές αφίξεις στις Κυκλάδες την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 ανήλθαν σε 241 χιλ. έναντι 895 χιλ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2019. Στην Κρήτη καταγράφηκαν 413 χιλ. αεροπορικές αφίξεις και σημειώθηκε μείωση -50,5%/-421 χιλ. επιβάτες. Συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε μείωση -50,0%/-276 χιλ. επιβάτες και στο αεροδρόμιο των Χανίων -51,5%/-145 χιλ. επιβάτες. Μείωση σημειώθηκε στα Δωδεκάνησα κατά -51,1%/-253 χιλ. όπου καταγράφηκαν 242 χιλ. αεροπορικές αφίξεις την περίοδο ΙανουαρίουΟκτωβρίου του 2020 , έναντι 495 χιλ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019. Στην Ρόδο καταγράφηκαν 164 χιλ. επιβάτες (-52,7%/-183 χιλ.), στην Κω 62 χιλ. επιβάτες (-48,5%/-58 χιλ.) και στην Κάρπαθο 16 χιλ. επιβάτες (-41,9%/-12 χιλ.).

Μείωση σημειώθηκε στα Ιόνια Νησιά κατά -60,3%/-143 χιλ. επιβάτες, όπου oι αεροπορικές αφίξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2020 ανήλθαν σε 94 χιλ. έναντι 236 χιλ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2019. Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν 65 χιλ. επιβάτες (-55,6%/-81 χιλ.), στην Κεφαλονιά 15 χιλ. επιβάτες (-65,9%/-29 χιλ.), στη Ζάκυνθο 13 χιλ. επιβάτες (-69,8%/-30 χιλ.) και στο Άκτιο. 1,5 χιλ. επιβάτες (- 69,9%/-3 χιλ.).