Κάτι γίνεται στο Πεντελικόν

11/1/2019
Έργα ανακαίνισης του ακινήτου του πρώην ξενοδοχείου «Πεντελικό» σχεδιάζει ο νέος ιδιοκτήτης του, η εταιρεία Canaima της Οικογένειας Δούζογλου. Στην είσοδο του κτιρίου είναι εμφανής ακόμη η σχετική ανάρτηση από την εταιρεία που από τον Μάιο του 2015 προανήγγειλε το σχέδιο ανακαίνισης. Ένα σχέδιο που φαίνεται όμως τώρα να είναι τώρα πιο κοντά καθώς υπήχθη στον αναπτυξιακό νόμο.
Ειδικότερα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β της 30ης Οκτωβρίου 2018 Αρ. Φύλλου 4813, η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Ιωάννη Δραγασάκη για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «CANAIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «CANAIMA ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α' κύκλος), όπως ισχύει.
Ειδικότερα με την 98091/ΥΠΕ/7/00075/Γ/ν. 4399/2016/20.09.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α' κύκλος), επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής και επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας 5*» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή της ΚΗΦΙΣΙΑΣ της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 12.000.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 11.960.000,00 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής: - Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €): Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση) ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 3.598.000,00 €
- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου Ποσοστό (%)
Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις -επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 1) 10,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 20,000%
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 30,000%
Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2) 50,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 11, παρ. 2) 100,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 49,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το ξενοδοχείο «Πεντελικόν» στη Κηφισιά πέρασε στην ιδιοκτησία εταιρείας συμφερόντων του ομογενούς από τη Νότια Αμερική Θεόδωρου Δουζόγλου στα μέσα Μαΐου του 2015 μετά από πλειστηριασμό του ακινήτου από την Alpha Bank, λόγω οφειλών προς την τράπεζα της ιδιοκτήτριας μέχρι τότε εταιρείας «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Βάρδη Α.Ε». Το ξενοδοχειακό συγκρότημα άλλαξε χέρια έναντι του ποσού των 23 εκατ. ευρώ. Έκτοτε το ξενοδοχείο έκλεισε και δεν σημειώθηκε κάποια εξέλιξη, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου που με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας υπήχθη στον αναπτυξιακό νόμο το επενδυτικό σχέδιο ανακαίνισης της μονάδας.