"Μοντέλο Κρήτη" για την ανάπτυξη: Έρευνα, καινοτομία αγροτική παραγωγή και τουρισμός

22/1/2019
Ένα νέο ερευνητικό κέντρο έρχεται να εμπλουτίσει το "οικοσύστημα" της Κρήτης και να διευρύνει περαιτέρω το φάσμα δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη Μεγαλόνησο πέρα από τον τουρισμό και τον πρωτογενή. Ο λόγος για το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας, που μπορεί να ανοίξει κι άλλο το οικονομικό μπουκέτο που έχει το νησί και να δώσει την απαραίτητη διαφοροποίηση στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Η δημιουργία του ΙΠΕ είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Ενσωματώνει στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) μία νέα περιοχή ερευνητικού ενδιαφέροντος, ζωτικής σημασίας για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα. Το νέο Ινστιτούτο προσθέτει αξία στην Κρήτη και την αναδεικνύει σε βασικό ενεργειακό πόλο της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρθηκε κατά την εκδήλωση για την ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) το νέο Ινστιτούτο στα Χανιά θα λειτουργήσει ως πόλος προσέλκυσης των επιστημονικών δυνάμεων της χώρας και της διασποράς. Σε σχέση με τη διαθέσιμη χρηματοδότησης σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας Κώστα Φωβτάκη, ήδη με ποσό που ξεπερνά τα 170 εκ. € υποστηρίζονται από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ ερευνητικές δράσεις που αφορούν την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων έχει προβλεφθεί η προμήθεια σύγχρονου ερευνητικού σκάφους που θα ενισχύσει τη θαλάσσια έρευνα από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), δήλωσε ο κ. Φωτάκης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση του Ινστιτούτου από κοινού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη διοργάνωση του ΙΤΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

«Η ενεργός συμμετοχή των πανεπιστημιακών σχολών και ερευνητικών κέντρων της χώρας βρίσκεται στον πυρήνα του αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης, κάτι που προφανώς ισχύει και για την περίπτωση της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας σήμερα στα Χανιά, σε εκδήλωση για την ίδρυση του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ). «Η δημιουργία του ΙΠΕ εξυπηρετεί τους παραπάνω στόχους και παρέχει τη δυνατότητα εστιασμένης έρευνας, ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας και τις προτεραιότητες της επιστημονικής κοινότητας», σημείωσε ο Υπουργός. «Παράλληλα θα είναι πιο ευέλικτο στη χρήση στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, με γνώμονα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος».