Κυριαρχεί η μικρή κλίμακας επιχειρηματικότητα στον τουρισμό

3/9/2019
Το 15,4% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι με υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης. Συνολικά φτάνουν τον αριθμό 110.831 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017.

Ωστόσο μόλις 61 είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 250 εργαζόμενους και αυτές έχουν έναν κύκλο εργασιών 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυρίως οι επιχειρήσεις με άμεση αναφορά στον τουρισμό είναι με αριθμό εργαζομένων από 10 έως 19. Εκεί εντάσσονται 7.886 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ,

Αναλυτικά, κατά το έτος 2017, όπως αναφέρει η έρευνα, δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 719.492 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών). Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 231.909 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,2%, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 137.267 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,1% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 110.831 επιχειρήσεις και ποσοστό 15,4%

Με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, για το έτος 2017, οι κλάδοι με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούμενα άτομα προσωπικό) ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 224.885 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 135.866 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 98.491 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ .

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 10 έως 19 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 7.886 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 4.380 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία η μεταποίηση με 2.459 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 20 έως 49 άτομα απασχολούμενο προσωπικό είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης που αριθμούν 3.563 μονάδες με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 1.907 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 13,9 δισεκατομμύρια ευρώ και η μεταποίηση με 1.376 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 830 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί η μεταποίηση με 698 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 649 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 21,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με 250 ή περισσότερα απασχολούμενα άτομα) το μεγαλύτερο πλήθος παρουσιάζει ο κλάδος της μεταποίησης με 130 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 28,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενος από τον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 88 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 20,7 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία ο κλάδος των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 61 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Γιώργος Αλεξάκης