Νέα ξενοδοχεία σε Κρήτη και Σαντορίνη

7/1/2019
Εγκρίθηκε από τον Δήμο Ρεθύμνης η άδεια δόμησης νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος κλασσικού τύπου κατηγορίας 5 αστέρων - εκτός σχεδίου στην περιοχή Καρωτής Δήμου Ρεθυμνης από την εταιρεία «Πιλότος ΑΕ». ΑΕ
Επίσης με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ των άρθρων 42 έως 46 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην Ίδρυση ξενοδοχειακής µμονάδας κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 72 ∆ωµατίων και 100 κλινών (ΚΑ∆ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου µε 2.250.000,00 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου µε 2.250.000,00 € ευρώ. Το επενδυτικό σχέδιο είναι της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POLIS HOTEL MANAGEMENT» µε δ.τ. «POLIS H M A.E.» (Υπό Σύσταση).
Εξάλλου η Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε ομόφωνα την Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη: " Δημιουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος 4* που βρίσκεται στη θέση " Ανδριανούλα ή Βουνίτσος" Δ.Κ Καρτεράδου νήσου Θήρας ,νομού Κυκλάδων ".