Νέο θεσμικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως σύσταση επιχειρήσεων

13/9/2016
Υπηρεσίες μιας στάσης και πλήρη πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις (αδειοδοτήσεις, σύσταση κλπ) υπόσχεται το υπουργείο Οικονομίας με νομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει σύντομα στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο. Ήδη η σχετική επεξεργασία έχει γίνει από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου κι άφορα στο θεσμικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως σύσταση επιχειρήσεων. Στόχος είναι κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας από το γραφείο να μπορεί να συστήσει μια επιχείρηση. Η αρχή θα γίνει από τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθούσουν και οι επιχειρήσεις άλλων μορφών. Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για τη νομική υπόσταση μιας εταιρείας, θ’ αποδίδονται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο με βάση μια πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα παρέχεται οποιαδήποτε πληροφορία για την Υπηρεσία αυτή.
Επιπλέον το νέο πλαίσιο θα προβλέπει αύξηση των διαδικασιών που διεκπεραιώνουν οι Υπηρεσίες μιας Στάσης οι οποίες θα ελαχιστοποιούν το διοικητικό κόστος για τους ενδιαφερόμενους ενώ οι Υπηρεσίες μιας στάσης θα αποδίδουν στις εταιρείες κλειδάριθμους Taxis, ώστε να μη χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να πηγαίνει και στην Εφορία. Στόχος είναι σε επόμενη φάση η επέκταση των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας ώστε να μη χρειάζεται να πηγαίνει ο ενδιαφερόμενος ούτε στον ασφαλιστικό του φορέα. Έτσι εντελώς ηλεκτρονικά θα διεκπεραιώνεται όλος ο κύκλος που αφορά και τη σύστασή αλλά και την ενεργοποίηση μιας επιχείρησης.
Παράλληλα το παράβολο της σύστασης εταιρείας εξ αποστάσεως θα είναι χαμηλότερο. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο δε θα είναι πλέον υποχρεωτικό για τη σύστασή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ανωνύμων Εταιρειών. Οι ιδρυτές τέτοιων επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής ενός πρότυπου καταστατικού το οποίο θα διατίθεται δωρεάν.