Ο ΗΑΤΤΑ εντάσσεται σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προώθηση της βιωσιμότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

3/12/2021
Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο SUSTOUR, το οποίο προωθεί την υιοθέτηση εργαλείων και πρακτικών βιωσιμότητας από τα τουριστικά γραφεία και τους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού τουλάχιστον 175 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα λάβουν τεχνική υποστήριξη, προκειμένου να εργαστούν για την πιστοποίησή τους με το πρότυπο Travelife και για την ένταξη στη λειτουργία τους εργαλείων διαχείρισης του άνθρακα, των πλαστικών και της προμηθευτικής τους αλυσίδας. Το έργο υποστηρίζεται οικονομικά από το πρόγραμμα COSME της ΕΕ, το οποίο στηρίζει την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο βιώσιμος τουρισμός δεν είναι πλέον ένα εξειδικευμένο προϊόν ή αγορά. Όλα τα είδη τουρισμού μπορούν και πρέπει να γίνουν πιο βιώσιμα και όλοι οι παράγοντες στην αξιακή αλυσίδα του τουρισμού, περιλαμβανομένων των τουριστικών γραφείων και των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών, έχουν έναν ζωτικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτό τον μετασχηματισμό. Ως ενδιάμεσοι, μεταξύ τουριστών και παρόχων τουριστικών υπηρεσιών, τα τουριστικά γραφεία και οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές των καταναλωτών, τις πρακτικές των προμηθευτών και την ανάπτυξη στους προορισμούς.

Το έργο θα παρέχει δωρεάν τεχνική υποστήριξη σε τουριστικά γραφεία και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα. Μία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα δημοσιευθεί αργότερα εντός του έτους, προκειμένου να προσφέρει στα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία και στους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών την ευκαιρία να εργαστούν για την πιστοποίησή τους με το Travelife, το κορυφαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διαχείρισης και πιστοποίησης, ειδικά σχεδιασμένο για τουριστικά γραφεία και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και υποστηριζόμενο παγκοσμίως από την ταξιδιωτική κοινότητα. Η τεχνική υποστήριξη θα περιλαμβάνει εκπαίδευση, προσωπική και ομαδική καθοδήγηση για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας και την πιστοποίηση Travelife. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για συγκεκριμένα πακέτα υποστήριξης, που αφορούν τη διαχείριση του άνθρακα, των πλαστικών και/ή της προμηθευτικής αλυσίδας.

Στο τέλος του έργου, αναμένεται ότι περισσότερες από 175 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από το ευρύτερο πρόγραμμα άμεσης οικονομικής στήριξης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του έργου αυτού.

Ο Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Νικόλας Κελαϊδίτης, δήλωσε: «Ενθαρρύνουμε τα μέλη μας να χρησιμοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχει αυτό το έργο και να συμβάλλουν βήμα βήμα στην προσπάθεια για έναν πιο βιώσιμο τουρισμό. Ως σημαντικοί παράγοντες της τουριστικής αξιακής αλυσίδας, έχουμε κοινή ευθύνη να διαχειριστούμε τον τουρισμό με βιώσιμο τρόπο για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.»

Σχετικά με το SUSTOUR

Το SUSTOUR στοχεύει να υποστηρίξει τις ικανότητες και τις δεξιότητες 175+ διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών (ΜΜΕ) για την εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης και διαχείρισης, προτύπων και λύσεων, που θα βελτιώσουν την βιώσιμη διαχείριση και επίδοσή τους και θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες στην αγορά. ΜΜΕ από όλες τις χώρες της ΕΕ θα μπορέσουν να επωφεληθούν από το SUSTOUR.

Το SUSTOUR είναι ένα τριετές έργο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME της ΕΕ. Το διαχειρίζονται από κοινού οι ECEAT, FUTOURIS, ECTAA, UHPA, SMAL, ANVR και APAVT. Επιπλέον, περισσότεροι από 15 εθνικοί Σύνδεσμοι υποστηρίζουν την πρωτοβουλία. Η ισχυρή υποστήριξη θα ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στον ταξιδιωτικό τομέα.