Οργή και απόγνωση στον κλάδο της εστίασης για το κόστος της ενέργειας

13/5/2022
Η ανεξέλεγκτη πορεία που ακολουθούν τα τιμολόγια ενέργειας τινάζουν στον αέρα κάθε οικογενειακό και επαγγελματικό σχεδιασμό.

Μέσα στο 2022 το κόστος για το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 68%, στον ηλεκτρισμό κατά 79%, και έπεται συνέχεια, και στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 58,5%.

Τις ανατιμήσεις στην διατροφική και επισιτιστική αλυσίδα τις γνωρίζουμε όλοι.

Μόνον η ΔΕΗ είδε την κερδοφορία της να εκτινάσσεται πάνω από τα 870.000.000.
Στον ημερήσιο τύπο δε, γράφεται ότι τουλάχιστον 3 από τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος δεν αποδίδουν στην ΔΕΔΗΕ τις υποχρεώσεις τους, ενώ εξακολουθούν να πληρώνονται από τους καταναλωτές.

Οι επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία και οικονομία είναι δραματικές και τεράστιες και προκαλούν ανήκεστο βλάβη.

Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για σταθερή χρέωση Kwh, ώστε να παύσει η εξάρτηση της τιμής του ρεύματος από την χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου, όταν μάλιστα το φυσικό αέριο συμμετέχει κατά 38% στην παραγωγή του ρεύματος.

Οι πάροχοι ρεύματος διαταράσσουν τόσο την ελληνική, όσο και την ενωσιακή έννομη τάξη με την αυθαίρετη μεταβολή των χρεώσεων.
Σύμφωνα και με το ενωσιακό δίκαιο και με το άρθρο 281 ΑΚ περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, παρατηρείται μια συμπεριφορά κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, όπως περιγράφει ο Νομοθέτης, που σε κάθε περίπτωση έχει βάλει τα νομοθετικά πλαίσια στους νόμους 3955/2011 και 4886/2022.

Η συμπεριφορά των παρόχων και προμηθευτών ενέργειας εγείρει σοβαρά νομικά ζητήματα.
Παραθέτουμε μερικά επικαλούμενοι:
• το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή
• τον Αστικό Κώδικα
• το δίκαιο του ανταγωνισμού
• το δίκαιο της Ε.Ε

Αμφισβητούμε την συμβατότητα της ρήτρας με το δικαίωμα προστασίας του καταναλωτή.
Όλες αυτές οι μονομερείς αυθαίρετες χρεώσεις παρ εισήχθησαν με τρόπο καταφανώς επιλεγμένο, ώστε να μην γίνεται αντιληπτός, δηλαδή, είτε μη εμφανώς, με μικρές γραμματοσειρές, είτε με παραπομπές σε άγνωστα στο ευρύ κοινό κανονιστικά κείμενα.

Το αποτέλεσμα της μεθόδευσης αυτής το ζεί όλη η ελληνική κοινωνία, που απειλείται άμεσα από τον κίνδυνο της μη επιβίωσης.

Επιπλέον ο Κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο άρθρο 28, παρ. 2 επιβάλλει η ενδεχόμενη αναπροσαρμογή να λαμβάνει χώρα με σαφή, εύλογα και διαφανή κριτήρια, τα οποία πρέπει να γνωστοποιηθούν στον πελάτη εκ των προτέρων.
Κατά το άρθρο δε 30, παρ. 2 απαιτούνται τουλάχιστον 60 μέρες για όρους τροποποίησης.

Το κύρος λοιπόν του περιεχομένου της ρήτρας αμφισβητείται νομικά, όταν καταστρατηγούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών σε βάρος του καταναλωτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 6 του ν. 2251.

Με βάση το ενωσιακό δίκαιο οι πελάτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν την σύμβαση εφοδιασμού ενέργειας και να προσβάλλουν την αναπροσαρμογή των τιμών ενέργειας και αερίου.
Σ' αυτό το σημείο το άρθρο 371 ΑΚ δίνει λύση με τον προσδιορισμό παροχής κατά δίκαιη κρίση και ο καταναλωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ζητήσει την προτέρα τιμή.

Δεν είναι δυνατόν το τίμημα που ζητείται από τον καταναλωτή να είναι απροσδιόριστο και ο επιχειρηματικός κίνδυνος του προμηθευτή να μετακυλίεται στις πλάτες των πελατών.

Ζητάμε τώρα την λύση του προβλήματος με αναδρομική οικονομική κάλυψη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μας.

Ο κοινωνικός ιστός έχει διαρραγεί και πρέπει να δοθεί ένα νομοθετικό τέλος στην αισχροκέρδεια των τελευταίων μηνών.


Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης