Πώς γίνεται η είσοδος στη χώρα τουριστών από Βουλγαρία - Ρουμανία;

25/7/2020
Με υγειονομικό "διαβατήριο”, θα επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα, τουριστών από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, από την Τρίτη, 28 Ιουλίου έως και την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020. Απόφαση των υπουργών Υγείας και Υποδομών - Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε σήμερα Σάββατο στο ΦΕΚ, προβλέπει την επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική επικράτεια.

Από τα μέτρα εξαιρούνται:

α) Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και

β) η είσοδος προσώπων για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.

Η είσοδος στη χώρα όσων δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις α) και β) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά:

α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος


Πηγή: Capital.gr