Πυλώνας αειφορίας ο πολιτισμικός τουρισμός

3/11/2014
O πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας, καθώς η Ευρώπη έχει αποφασίσει να αναδείξει τον πολιτισμό ως τον τέταρτο πυλώνα της αειφορίας.
Αυτό επισημανθηκε στην Άτυπη Συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Τουρισμού και Πολιτισμού και το Ετήσιο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού με θέμα «Οι συνέργειες Πολιτισμού και Τουρισμού και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας», που έγινε μεταξύ 30 – 31 Οκτωβρίου στην Νάπολη.

Στο πλαίσιο αυτό ήδη προγραμματίζεται η δημιουργία δικτύων, η εντατικοποίηση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, η έμφαση στην ποιότητα και την αυθεντικότητα και η μετακίνηση από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού στον εξατομικευμένο τουρισμό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα συμπεράσματα τόσο της Συνάντησης όσο και του Φόρουμ τονίζεται ότι ο πολιτισμός αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης και ως εκ τούτου πρέπει να αποτελέσει και πηγή ανάπτυξης.