Στη αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών για τις σχολές ξεναγών στοχεύει μια νέα επιτροπή

3/12/2016
Τη συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικής Επιστημονικής Επιτροπής, αρμόδιας για θέματα των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού και για λοιπά θέματα εκπαίδευσης πρότεινε με τροπολογία στη Βουλή που έγινε δεκτή η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.

Η τροπολογία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο "Ενσωμάτωση Οδηγιών περί ίσης μεταχείρισης προσώπων, άσκησης δικαιωμάτων εργαζομένων, κατάχρησης αγοράς, προστασίας νομισμάτων κ.α. 1/12/16" που ψηφίστηκε στη Βουλή την Παρασκευή.
Με την υπόψη τροπολογία της Υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά, συγκροτείται πενταμελής επιστημονική επιτροπή γνωμοδοτικού χαρακτήρα, αρμόδια για θέματα σχολών ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού. Έργο της επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για θέματα εκπαίδευσης των ξεναγών όπως και η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα σπουδών των αντίστοιχων σχολών με σκοπό την απαιτούμενη επιστημονική καθοδήγηση για το επάγγελμα του ξεναγού. Η επιτροπή αποτελείται από 4 μέλη ΔΕΠ, συναφών σχολών με την εκπαίδευση των ξεναγών ( σχολών φιλοσοφικής σχολής, αρχιτεκτονικής, ανθρωπιστικών σπουδών) και 1 μέλος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού.