Στην πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων η Ελλάδα τον Ιανουάριο

4/3/2019
Τον Ιανουάριο του 2019, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 86,4% ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 84,8% και στην τρίτη η Κύπρος με 84,6%, σύμφωνα με το Στατιστικό Δελτίο του Φερβουαρίου του INSETE Intelligence.
Ακολουθούν η Κροατία στην τέταρτη θέση με 84,5% και η Ιταλία στην πέμπτη με 84,1%. Η Τουρκία κατέγραψε γενικό δείκτη ικανοποίησης 81,6% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 80,2%. Μεταξύ των ελληνικών προορισμών, την υψηλότερη βαθμολογία κατέγραψαν η Ήπειρος (91,4%) και οι Κυκλάδες (89,7%). Μεταξύ των κατηγοριών, την υψηλότερη βαθμολογία κατέγραψαν τα ξενοδοχεία 5 αστέρων (91,5%).

Όπως αναφέρει η ανάλυση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων τον Ιανουάριο του 2019, η κύρια αγορά για την Ελλάδα ήταν η ιταλική και ακολούθησαν η γερμανική και η βρετανική. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η αγορά των ΗΠΑ και στην πέμπτη θέση εμφανίζεται η αγορά της Πολωνίας. Οι τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων, παρά τις ανοδικές τάσεις, και σύμφωνα με τα στοιχεία της trivago, κινούνται στους περισσότερους προορισμούς σε ανταγωνιστικά επίπεδα, συγκρινόμενες με τις τιμές των ξενοδοχειακών μονάδων αντίστοιχων προορισμών του εξωτερικού.

Οι τιμές στην Αθήνα

Έτσι, τoν Ιανουάριο του 2019, η Αθήνα παρουσίασε μείωση τιμών σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων με εξαίρεση την κατηγορία 3 αστέρων. Σε σχέση με άλλους ώριμους τουριστικούς προορισμούς city break, η Βαρκελώνη παρουσίασε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες. Στη Ρώμη παρατηρήθηκε μείωση στις κατηγορίες 4,3,2 αστέρων ενώ η κατηγορία 5 παρέμεινε αμετάβλητη. Στην Κωνσταντινούπολη η εικόνα ήταν μεικτή. Η Αθήνα είχε χαμηλότερες τιμές από τη Βαρκελώνη και τη Ρώμη, αλλά υψηλότερες από την Κωνσταντινούπολη.

Πάντως την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων κατέχει η Βαρκελώνη με 219 € (215 € τον Ιανουάριο του 2018), ενώ στη Ρώμη η τιμή διατηρήθηκε στα 225 €. Στην Αθήνα η τιμή μειώθηκε στα 145 € έναντι 154 € το 2018 και στην Κωνσταντινούπολη μειώθηκε στα 93 € (έναντι 98 €). Στη κατηγορία 4 αστέρων η τιμή κράτησης για τη Βαρκελώνη ανήλθε στα 91 € έναντι 90 € τo Ιανουάριο του 2018 ενώ στην Αθήνα και στη Ρώμη μειώθηκε στα 75 € και στα 87 € έναντι 82 € και 91 €.

Στην Κωνσταντινούπολη η τιμή κράτησης ανήλθε μόλις στα 54 €. Η Αθήνα και η Ρώμη παρουσίασαν μείωση τιμών τoν Ιανουάριο του 2019. Στην κατηγορία 3 αστέρων η τιμή κράτησης για τη Βαρκελώνη κυμάνθηκε στα 71 € τoν Ιανουάριο του 2019, στην Αθήνα εκτιμήθηκε στα 58 € (οριακή μείωση) και στη Ρώμη μειώθηκε στα 64 € έναντι 66 €.

Στην Κωνσταντινούπολη η τιμή κράτησης ανέρχεται μόλις στα 35 € έναντι 32 € το 2018. Στην κατηγορία 1-2 αστέρων, υψηλή είναι η τιμή κράτησης για τη Βαρκελώνη με 51 € (50 € τον Ιανουάριο 2018) ενώ στην Αθήνα μειώθηκε στα 36 € έναντι 38 € τον Ιανουάριο του 2018. Στη Ρώμη η τιμή μειώθηκε στα 47 € (48 € το 2018) ενώ στην Κωνσταντινούπολη η τιμή κράτησης ανέρχεται μόλις στα 37 €.

Η Θεσσαλονίκη

Τον Ιανουάριο του 2019, η Θεσσαλονίκη και η Μπολόνια παρουσίασαν μεικτή εικόνα στις τιμές κρατήσεων ανά κατηγορία αστεριών. Η Σμύρνη παρουσίασε μείωση σε όλες τις κατηγορίες με εξαίρεση την κατηγορία 4 αστέρων, όπου η τιμή κράτησης παρέμεινε αμετάβλητη. Η Μπολόνια είχε υψηλότερες τιμές από τη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη υψηλότερες από τη Σμύρνη.

Την υψηλότερη τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων κατέχει η Μπολόνια με 329 € (έναντι 363 € τον Ιανουάριο του 2018) και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 141 € (έναντι 157 € τoν Ιανουάριο του 2018). Στη Σμύρνη η τιμή εκτιμήθηκε μόλις στα 84 €. Στην κατηγορία 4 αστέρων η τιμή κράτησης για τη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε οριακά στα 77 € (από 76 € τον Ιανουάριο του 2018), στην Μπολόνια ανήλθε στα 89 € από τα 83 € και στη Σμύρνη διατηρήθηκε στα 47 €. Στην κατηγορία 3 αστέρων η τιμή κράτησης για την Μπολόνια ανήλθε στα 71 € έναντι 66 € τoν Ιανουάριο του 2018 ενώ στη Θεσσαλονίκη μειώθηκε στα 56 € (έναντι 58 € τον Ιανουάριο του 2018). Τέλος, στη Σμύρνη η τιμή κυμάνθηκε μόλις στα 29 €. Στην κατηγορία 1-2 αστέρων η τιμή κράτησης για την Μπολόνια μειώθηκε στα 55 € (έναντι 60 € τον Ιανουάριο του 2018). Στη Θεσσαλονίκη διατηρήθηκε αμετάβλητη στα 41 € και στη Σμύρνη μειώθηκε στα 22 €, έναντι 29 € τον Ιανουάριο του 2018.