Συνεργασία φορολογικών αρχών Ελλάδας - Ισπανίας για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

15/6/2019
Τεχνογνωσία για την καταπολέμηση της απόκρυψης εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών ανταλλάσσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τις φορολογικές διοικήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αναγνωρίζοντας ότι οι προσπάθειες σε αυτό το πεδίο σε καθαρά εθνική βάση αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλής επισκέφθηκε πρόσφατα την Ισπανία και συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη της ισπανικής φορολογικής διοίκησης. Σημαντικό βάρος των ανταλλαγών τεχνογνωσίας και εμπειριών αφορούσε στο ζήτημα της δήλωσης εισοδημάτων από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών.

Από την πλευρά της η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σειρά κινήσεων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών. Συγκεκριμένα:

- έχει υποχρεώσει όλους τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που εκμεταλλεύονται κατοικίες μέσω βραχυχρόνιας εκμίσθωσης να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο. Στο μητρώο αυτό δηλώνονται υποχρεωτικά κάθε μίσθωση και το εισόδημα που αποκτήθηκε. Επιπλέον, οι εκμεταλλευτές κατοικιών μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών πλατφορμών ειδικό κωδικό κάθε ακινήτου το οποίο προσφέρεται για βραχυχρόνια μίσθωση


- έχει ξεκινήσει αλληλογραφία με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών προκειμένου να λάβει τα στοιχεία των ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών ακινήτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο

- η φορολογική διοίκηση πραγματοποιεί ειδικές δειγματοληπτικές έρευνες προκειμένου να εντοπίσει ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδημα. Οι έρευνες γίνονται συνήθως με τη μέθοδο της προσποίησης του πελάτη. Οι ελεγκτές αναζητούν αγγελίες ως πελάτες και εντοπίζουν έτσι το ακίνητο καθώς και τον ιδιοκτήτη

- η φορολογική διοίκηση προσπαθεί να εξασφαλίσει και στοιχεία πληρωμών των ιδιοκτητών ακινήτων από επίσημες τραπεζικές πηγές και να εντοπίσει φορολογούμενους που έχουν εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων το οποίο όμως δεν δηλώνουν.

H Ισπανία, από την πλευρά της, με Βασιλικό Διάταγμα που εκδόθηκε το 2017 υποχρέωσε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών να παράσχουν στις ισπανικές φορολογικές αρχές αναλυτικά στοιχεία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως είναι το όνομα του διαχειριστή, του επισκέπτη καθώς και τα μισθώματα που καταβλήθηκαν. Η παροχή των σχετικών στοιχείων γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Με βάση αυτά τα στοιχεία η ισπανική εφορία προχωρά σε διασταυρώσεις και εντοπίζει ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν δηλώνουν τα εισοδήματα που αποκομίζουν μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών.