Τι προβλέπει για τον τουρισμό φέτος η ΤτΕ;

2/7/2019
Mε βασικό πυλώνα τον τουρισμό ενισχύεται σταδιακά η απασχόληση στην χώρα μας, όπως επιβεβαιώνεται και από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της μεταποίησης, η οποία παραμένοντας σε τροχιά επέκτασης εδώ και 25 μήνες, έστω και με βραδύτερους πια ρυθμούς, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο η μείωση της ανεργίας, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, δεν θα είχε επιτευχθεί εάν δεν είχαν γίνει οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για περισσότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι η «δυσκαμψία» έχει περιοριστεί, αλλά και ότι σε μεγάλο βαθμό οι νέες θέσεις που δημιουργούνται αφορούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά πάντως παραμένει υπερδιπλάσιο του μέσου κοινοτικού όρου. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό των υποαπασχαλούμενων και συμβασιούχων μερικής απασχόλησης στο σύνολο των εργαζομένων, προσεγγίζοντας το 15%. Επιπλεόν, τα ποσοστά ανεργίας των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων παραμένουν τα υψηλότερα με διαφορά στην Ε.Ε., γεγονός που αποκαλύπτει ότι εξακολουθούν να φίστανται σημαντικά προβλήματα στην αγορά εργασίας.

Παρόλα αυτά η εικόνα είναι πια καλύτερη από την κορύφωση της κρίσης και το ισοζύγιο της μισθωτής απασχόλησης θετικό επί έξι διαδοχικά έτη. Το α’ τρίμηνο του 2019 το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε περαιτέρω σε 19,2% και ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 2,4%.

«Η συμβολή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των προηγούμενων ετών στη μείωση των δυσκαμψιών στην αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων ήταν σημαντική» σχολιάζει η ΤτΕ, προσθέτοντας ότι «είναι χαρακτηριστικό ότι οι νέες προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα αυξάνονται διαχρονικά, με την πλειοψηφία τους να αποτελούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης». Η κεντρική τράπεζα επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο τη διατήρηση της ευελιξίας.

Η πορεία της απασχόλησης ανά κλάδο

Όσον αφορά την απασχόληση ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, το α’ τρίμηνο του 2019 στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα η απασχόληση αυξήθηκε οριακά (κατά 0,1% και 0,8% αντίστοιχα), ενώ στον τριτογενή τομέα η αύξηση της απασχόλησης υπήρξε σημαντική (3,2%, έναντι 1,5% το α’ τρίμηνο του 2018).

Τα μερίδια συμμετοχής του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα στο σύνολο της απασχόλησης μειώθηκαν οριακά έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018 (σε 12,2% και 15,2%), ενώ το μερίδιο του τριτογενούς τομέα την ίδια περίοδο αυξήθηκε οριακά στο 72,6%.

Σε κλαδικό επίπεδο, η αύξηση της απασχόλησης το α’ τρίμηνο του 2019 προήλθε από την άνοδο της απασχόλησης στη μεταποίηση (3,2% έναντι 0,7% το α’ τρίμηνο του 2018), στις σχετικές με τον τουρισμό δραστηριότητες (6,7%), στην εκπαίδευση (6,7%), στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (5,6%), στις μεταφορές (6,0%) και στη δημόσια διοίκηση και άμυνα (3,7%).

Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο σημειώθηκε οριακή αύξηση (0,7%), ενώ στις κατασκευές και στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των απασχολουμένων (-3,1% και -0,4% αντίστοιχα), αντιστρέφοντας τη θετική εικόνα του α’ τριμήνου του 2018.

Επίσης μείωση της απασχόλησης σημειώθηκε και στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ως αποτέλεσμα των πολιτικών περιορισμού του προσωπικού των εμπορικών τραπεζών.

Ο τουρισμός

Αναλυτικά για τον τουρισμό η έκθεση της ΤτΕ αναφέρει ότι σν και τα στοιχεία αφίξεων και εισπράξεων μη κατοίκων του πρώτου τετραμήνου του 2019 είναι ενθαρρυντικά, με αύξηση κατά 22,8% των ταξιδιωτικών εισπράξεων και κατά 0,5% των ξένων επισκεπτών, για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι η ταξιδιωτική κίνηση θα σταθεροποιηθεί περίπου στα επίπεδα του 2018.

Παράγοντες όπως η ανάκαμψη των ανταγωνιστριών χωρών- δηλαδή της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Τυνησίας εντός του 2019 και η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας «χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής για την τυχόν επίδρασή τους στον εισερχόμενο τουρισμό». Για τον κλάδο της κρουαζιέρας, οι προοπτικές για το 2019 είναι ευοίωνες, καθώς αναμένεται να ξεπεραστεί το όριο των 5 εκατ. αφίξεων επιβατών στα ελληνικά λιμάνια.

Πλατφόρμες

Μία ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παράμετρο την οποία θέτει η ΤτΕ είναι και η συμβολή του κλάδου ως προς την άνοδο της χώρας μας, πανευρωπαϊκά, στο κομμάτι των ψηφιακών πλατφορμών. Όπως επισημαίνεται, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις στην εξάπλωση της χρήσης συνεργατικών πλατφορμών (δηλ. ψηφιακών πλατφορμών που συνδέουν μέσω διαδικτύου παρόχους και χρήστες και διευκολύνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές), παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση του συνολικού ποσοστού χρηστών στον πληθυσμό (από 9% το 2016 σε 22% το 2018).

Ως προς το είδος των χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών, οι κυριότεροι τομείς στην χώρα μας είναι η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και οι μεταφορές, με την Ελλάδα να υπερέχει συγκριτικά από το μέσο όρο της ΕΕ-28 στον πρώτο τομέα, ενδεχομένως λόγω της ανόδου του τουρισμού, και να υστερεί στο δεύτερο.

Ως προς το τελευταίο, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα συγκλίνει πλέον προς το μέσο όρο της ΕΕ-28 (23% το 2018), από τον οποίο απείχε 8 ποσοστιαίες μονάδες το 2016. Ανάπτυξη στη χρήση των συνεργατικών πλατφορμών στην Ελλάδα παρατηρείται σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες χρηστών από πλευράς φύλου, ηλικίας, εκπαίδευσης και άλλων χαρακτηριστικών, με αξιοσημείωτα στοιχεία αφενός την υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών στη συνολική χρήση (κάτι το οποίο δεν παρατηρείται στην ΕΕ-28) και αφετέρου τη ραγδαία αύξηση του ποσοστού χρήσης στην Ελλάδα από την ηλιακή ομάδα 15-24 ετών (από μόλις 5% το 2016 σε 38% το 2018.

Τα μεγέθη του τουρισμού

Σημαντική είναι και η συμβολή του κλάδου στον τομέα των ακινήτων: «Ο τουρισμός και οι συναφείς με αυτόν χρήσεις και θέσεις φαίνεται να δέχονται την πλειονότητα των επενδυτικών κεφαλαίων και να διαμορφώνουν τις τρέχουσες συνθήκες ζήτησης. Αντίθετα, η εγχώρια ζήτηση, αμιγώς για χρήση πρώτης κατοικίας, δεν παρουσιάζει ακόμα σημαντική δυναμική, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από τους χαμηλούς ρυθμούς αποκατάστασης της οικοδομικής δραστηριότητας για νέες κατοικίες, αλλά και χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα για νέα στεγαστικά δάνεια», επισημαίνεται στην έκθεση της ΤτΕ.

«Ο τομέας των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα εξακολουθεί να ενισχύει τον επενδυτικό χαρακτήρα της αγοράς οικιστικών ακινήτων. Οι αυξημένες πράξεις αγοραπωλησιών οικιστικών ακινήτων σε συγκεκριμένες θέσεις έχουν δώσει ώθηση σε τοπικές αγορές και έχουν οδηγήσει σε διακριτή αναδιαμόρφωση του χάρτη των τιμών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και σε άλλα αστικά κέντρα και περιοχές που προσελκύουν τουρισμό. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι παρά τις τρέχουσες ενδείξεις βελτίωσης του εγχώριου real estate και τους σημαντικούς ρυθμούς αύξησης της εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό για αγορά ακινήτων, η οικοδομική δραστηριότητα για νέα έργα ανάπτυξης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι επενδύσεις στοχεύουν κυρίως στην αναβάθμιση και επέκταση του υπάρχοντος αποθέματος».Συνολικά, η σημαντική άνοδος των τουριστικών μεγεθών από το 2013 και μετά δεν οδήγησε μόνο σε άνθιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, αλλά και σε άνοδο των επενδύσεων και δη σε πιο πολυτελείς τουριστικές μονάδες. Υπολογίζεται ότι την περίοδο 2013-2018 υπήρξε αύξηση των διαθέσιμων κλινών στο σύνολο της χώρας κατά 8% και των κλινών πολυτελών ξενοδοχείων (5 αστέρων) κατά 45%, ενώ στην Αττική τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν της τάξεως του 4% και 5%.

Σαφής βελτίωση εμφανίζεται και στα ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας την ίδια περίοδο, καθώς ο αριθμός των κλινών στα πολυτελή ξενοδοχεία (5 και 4 αστέρων) αυξήθηκε κατά 12% και 21%, αντίστοιχα, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες ξενοδοχείων της Αθήνας παρατηρείται μείωση κατά 8%.

Πηγή: Naftemporiki.gr, newmoney.gr