Τηλεδιάσκεψη για τη διασύνδεση πολιτισμού-βιώσιμου τουρισμού

11/3/2015
Η διασύνδεση του πολιτισμού με τον βιώσιμο τουρισμό στα πλαίσια του CRPM (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παραθαλάσσιων Περιφερειών), με στόχο τη δικτύωση της Περιφέρειας Κρήτης με άλλες Μεσογειακές περιφέρειες για την σύμπραξη στα επερχόμενα ανταγωνιστικά προγράμματα ήταν το θέμα τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης με την συμμετοχή εκπροσώπων άλλων Περιφερειών.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν συγκεκριμένα οι περιφέρειες Βαρκελώνης, Βαλεαρίδων, Ανατολ. Μακεδονίας, Θράκης, Μολίς, Γκόζο, (Μάλτα), Ρεν. Στην συνεδρίαση-τηλεδιάσκεψη από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μιχάλης Βαμιεδάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα τουρισμού, Κώστας Φασουλάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού, και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας.
Η Περιφέρεια Κρήτης, σημειώνεται ότι, έχει επεξεργαστεί σχέδιο κοινών δράσεων για την διασύνδεση πολιτισμού-βιώσιμου τουρισμού, το οποίο και παρουσιάστηκε προκειμένου να εντοπιστούν κοινά ενδιαφέροντα με τις υπόλοιπες Περιφέρειες. Η ανταπόκριση των Μεσογειακών Περιφερειών ήταν σημαντική, και στόχος είναι η δημιουργία ομάδων Περιφερειών με κοινά ενδιαφέροντα ενόψει της προκήρυξης των νέων προγραμμάτων.