Τουρισμός και Κοινοτική Ανάπτυξη

26/8/2016
Άρθρο του Dr Farag Zintani

Το γεγονός ότι ο τίτλος είναι συντετμημένος, δεν μειώνει την ρεαλιστική έννοια για τον τουρισμό και δίνει μια σαφή εικόνα του ρόλου του τουριστικού τομέα, καθώς και την άμεση σχέση με την ανάπτυξη, όπως και τη σημασία αυτού του ζωτικού τομέα και τις επιπτώσεις του άμεσα και έμμεσα σε όλους τους τομείς (οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ... κλπ).
Μέσω του τουριστικού τομέα αντιπροσωπεύονται πολλές από τις χώρες με τεράστια οικονομικά έσοδα και σημαντική εθνική οικονομία, αλλά και μέσα από το μεγάλο ρόλο στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τα μέλη της κοινότητας , ή μέσω του άμεσου αντίκτυπου σε πολλές βιομηχανίες και επαγγέλματα που έχουν σχέση με πολλές από τις αναπτυξιακές δραστηριότητες.
Να προσθέσουμε και το σημαντικό πολιτιστικό ρόλο του τουρισμού, στη διατήρηση του πολιτισμού και της λαϊκής κληρονομιάς.
Αλλά, στον σημερινό τουρισμό έρχεται ένας νέος νόμος, ο οποίος μας στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για όλα τα έθνη. Πρέπει να εργαστούμε για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και του περιβάλλοντος της, προκειμένου να δημιουργήσουν το περιβάλλον μιας ελκυστικής κοινότητας, μέσω της εφαρμογής των υψηλότερων δυνατών προτύπων:
1. Επίτευξη ασφάλειας και πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας σε όλα τα επίπεδα.
2. Επίτευξη υψηλών προδιαγραφών κοινοτικής ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες τουρισμού.
3. Nα επιτύχουν αειφόρο ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.
4. Ανάπτυξη των κρατικών συσκευών και των υπηρεσιών του κράτους καθώς και την ανάπτυξη των κανονισμών και των νόμων.
5. Ολοκλήρωση των κρατικών υποδομών με υψηλές και σύγχρονες τεχνικές.
6. Παροχή μιας ποικιλίας τουριστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας τα οποία εξυπηρετούν όλα τα τμήματα των υπηρεσιών της κοινωνίας και της.
Εξ΄ ου και η σημασία του διεθνούς τουρισμού για το σημερινό θέμα (τουρισμός και ανάπτυξη της κοινότητας).
Το σημαντικό και σοβαρό μήνυμα που εμπνέει τον τουρισμό για όλα τα κράτη, είναι η σημασία του ρόλου της οικοδόμησης του κράτους από το εσωτερικό και το μάρκετινγκ. Τα αξιοθέατα ξεκινούν από το «σπίτι», όμως θα πρέπει να γνωρίζουν όλα τα κράτη μέλη, ότι η ιδιοκτησία φυσικού περιβάλλοντος ή ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι επαρκή συστατικά για την επίτευξη ενός ελκυστικού τουριστικού περιβάλλοντος.
Για να γίνει ο τουρισμός ελκυστικός, εξαρτάται από τα οικονομικά και θα επιτευχθεί αν δημιουργηθεί πραγματική ανάπτυξη του κράτους και της κοινωνίας.
Θα πρέπει λοιπόν, πρώτα να εργαστούν για την οικοδόμηση των κοινοτήτων τους και να καλύψουν όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, ώστε να είναι σε θέση να προσελκύσουν τουρίστες από διαφορετικούς προορισμούς και ανταγωνιστικού συστήματος.
Το κράτος που δεν μπορεί να πετύχει την ευτυχία των ανθρώπων του, σίγουρα δεν θα είναι σε θέση να επιτύχει την ευτυχία και τη χαρά για τους επισκέπτες.

Ο Dr Farag Zintani είναι ακαδημαϊκός, με Phd σε διεθνές μάνατζμεντ και σε σχέσεις κρίσεων, με ειδίκευση σε μάνατζμεντ ιδιοκτησίας, τουρισμού, ξενοδοχειακά και επενδύσεις.