Απλοποίηση διαδικασιών για τις άδειες στον τουρισμό τον Ιούνιο υπόσχεται το υπ. Οικονομίας

29/3/2016
Τον Ιούνιο αναμένεται να είναι έτοιμα οι απαραίτητες νομικές ρυθμίσεις για την απολοποίηση των αδειοδοτήσεων που αφορούν άμεσα τον τουρισμό κι έχουν να κάνουν με τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης.
Τις νέες διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του Ν 4336/2015 που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τον Ιούνιο παρουσίασε χτες στο ΚΥΣΟΙΠ η Υφυπουργός Οικονομίας Θ. Τζάκρη.
Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει αναλάβει να εκπονήσει, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, και να συντονίσει στο πλαίσιο του νόμου 4336/2015 όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τηνμεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων και την θέσπιση της απαραίτητης δευτερογενούς νομοθεσίας ως τον Ιούνιο του 2016.
Όπως επισημαίνεται από το Υπ. Οικονομίας στην περίπτωση των τουριστικών καταλυμάτων η αδειοδότηση τους αν και έχει βελτιωθεί σημαντικά με τις νομοθετικές παρεμβάσεις του 2014 έχει περιθώρια γι’ ακόμα μεγαλύτερη απλούστευση όσον αφορά τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
Επίσης στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα βασικά σημεία της υφιστάμενης διαδικασίας που εντοπίστηκαν να χρήζουν απλοποίησης είναι:
- η περαιτέρω αποσαφήνιση της διαδικασίας προέγκρισης (εμπλοκή χρήσεων γης, πολεοδομίας αρχαιολογικής υπηρεσίας, αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων κ.λπ.) με στόχο την απάλειψη της ως ξεχωριστή πράξη της διοίκησης.
-η δυνατότητα ένταξης στην διαδικασία της γνωστοποίησης του μεγαλύτερου συνόλου των δραστηριοτήτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και η επανεξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Όπως προκύπτει με βάση την νομοθεσία της ΕΕ και την πρακτική το 90% των σχετικών δραστηριοτήτων ακολουθεί την διαδικασία της απλής γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας ενώ στην χώρα μας κατ’ εφαρμογή της ιδίας νομοθεσίας οδηγούμε το 90% σε πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότησης.

Αναλυτικά η παρουσίαση

Συνολικά από τα ευρήματα των ομάδων εργασίας για την υφιστάμενη κατάσταση προκύπτει ότι το υπάρχον σύστημα στηρίζεται υπερβολικά σε εκ των προτέρων διαδικασίες αδειοδότησης ενώ οι εκ των υστέρων έλεγχοι περιορίζονται σε ελέγχους παραπόνων χωρίς συγκεκριμένη στόχευση και πλάνο για το πραγματικό ρίσκο που έχει η δραστηριότητα για το δημόσιο συμφέρον.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπ. Οικονομίας τον Ιούνιο αναμένεται να παραδοθούν προς νομοθέτηση οι νομικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες αλλαγές στο αδειοδοτικό καθεστώς των τριών πρώτων επιχειρηματικών κλάδων, της βιομηχανίας τροφίμων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των τουριστικών καταλυμάτων που παράγουν γύρω στο 25% του ΑΕΠ της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας η τρέχουσα μεταρρυθμιστική προσπάθεια έχει καταδείξει ότιτο αδειοδοτικό σύστημα της χώρας χαρακτηρίζεται από υπερ-ρύθμιση δραστηριοτήτων, μεγάλη διασπορά εμπλεκόμενων φορέων, μη αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης όπως η ανάλυση ρίσκου και η αντικατάσταση του εξαντλητικού και συχνά αναποτελεσματικού προληπτικού ελέγχου από τον στοχευμένο δειγματοληπτικό έλεγχο εν λειτουργία. Τέλος καταγράφεται έλλειψη σε υποστηρικτικά συστήματα πληροφορικής και σημαντικό έλλειμμα αυτοματοποίησης των διαδικασιών.

Συγκεκριμένα στο υπουργείο Οικονομίας θεωρούν:

Η περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικούενδιαφέροντος (ΚΥΕ):
Βασικά σημεία της υφιστάμενης διαδικασίας που εντοπίστηκαν να χρήζουν διερεύνησης και απλοποίησης είναι: α) η περαιτέρω αποσαφήνιση της διαδικασίας προέγκρισης (εμπλοκή χρήσεων γης, πολεοδομίας αρχαιολογικής υπηρεσίας, αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων κ.λπ.) με στόχο την απάλειψη της ως ξεχωριστή πράξη της διοίκησης. β) η δυνατότητα ένταξης στην διαδικασία της γνωστοποίησης του μεγαλύτερου συνόλου των δραστηριοτήτων των Κ.Υ.Ε. και επανεξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Με βάση την ενωσιακή νομοθεσία και πρακτική το 90% των σχετικών δραστηριοτήτων ακολουθεί την διαδικασία της απλής γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας ενώ στην χώρα μας κατ’ εφαρμογή της ιδίας νομοθεσίας οδηγούμε το 90% σε πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότησης.


Η περίπτωση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών
Τα ζητήματα που εντοπίστηκαν ήδη από την καταγραφή έχουν να κάνουν κυρίως με το ότι
στην ελληνική νομοθεσία οι απαιτήσεις που υφίστανται για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων τροφίμων, δεν απαιτούνται ούτε από ενωσιακή νομοθεσία ούτε συνάδουν με τις καλές πρακτικές άλλων χωρών. Διαφαίνεται λοιπόν πωςπροβλέπονται περισσότερες απαιτήσεις-προδιαγραφές και έλεγχοι με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι ενώ στην ενωσιακή νομοθεσία προβλέπεται έγκριση με επιτόπιο έλεγχο πριν τη λειτουργία της μονάδας μόνο για τα ζωικά προϊόντα, στην ελληνική νομοθεσία προβλέπεται σχετική απαίτηση για το σύνολο των τροφίμων.
Συνολικά το σημαντικό εύρημα είναι ότι στην Ελλάδα χρειαζόμαστε για την αδειοδότηση των περισσότερων βιομηχανικών δραστηριοτήτων τα υπερδιπλάσια έγγραφα κ διαδικασίες απ’ ότι χρειάζονται άλλες χώρες χωρίς αυτές οι επιπλέον απαιτήσεις να προσθέτουν στη ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, ενώ σαφώς επιβαρύνουν τη διοίκηση και αποθαρρύνουν ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η περίπτωση των τουριστικών καταλυμάτων
Η αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων διέπεται από τον πρόσφατο νόμο Ν.4276/2014 που βελτίωσε πολύ την κατάσταση. Ωστόσο υπάρχουν περιθώρια γι’ ακόμα μεγαλύτερη απλούστευση στα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (δηλ. της άδειας λειτουργίας). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με τον παρόντα νόμο απαιτείται η προσκόμιση και της οικοδομικής άδειας και ξεχωριστά των αρχιτεκτονικών σχεδίων που ωστόσο περιλαμβάνονται στην άδεια. Επίσης, για το απαιτούμενο από τις υπηρεσίες τουρισμού πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με βάση την δική της ανάλυση ρίσκου, κάνει δεκτό το πιστοποιητικό να απαιτείται για μονάδες άνω των 50 κλινών με αναθεώρηση ανά 5 χρόνια (αντί των 20 που ισχύει μέχρι σήμερα). Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων και όλα τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα θα απαλλαγούν από την εν λόγω υποχρέωση-διατύπωση. Τέλος τα ξενοδοχειακά καταλύματα έχουν να ωφεληθούν από την προτεινόμενη απλούστευση-απαλλαγή από άδειες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – καφέ, εστιατόρια, μπαρ- που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους.

Συνολικά από τα παραδοτέα των ομάδων εργασίας για την υφιστάμενη κατάσταση προκύπτει ότι το υπάρχον σύστημα στηρίζεται υπερβολικά σε εκ των προτέρων διαδικασίες αδειοδότησης ενώ οι εκ των υστέρων έλεγχοι περιορίζονται σε ελέγχους παραπόνων χωρίς συγκεκριμένη στόχευση καιπλάνο για το πραγματικό ρίσκο που έχει η δραστηριότητα για το δημόσιο συμφέρον.